Lulebos årgångshus

Boendeformen Årgångshus är ett kategoriboende för dig som är 65+. Tillsammans med dina grannar skapar ni trivsel och samvaro utifrån egna initiativ.

Frågan om seniorboende i hyresrätt väcktes 2004. I samverkan med Socialförvaltningen i Luleå genomfördes enkäter bland kommunens medborgare.

De gav ett entydigt svar: vi vill helst bo kvar i vårt bostadsområde när vi åldras.

Enkäten pekade även ut några särskilt betydelsefulla faktorer för seniorboende som god samhällsservice, väl fungerade kommunikationer och närhet till vårdcentral, apotek och affär.

Vid ombyggnad till Årgångshus ses såväl inom- som utomhusmiljön över.

I lägenheterna breddas dörrar, vissa mellanväggar tas bort och badrummen förändras. Allt för att skapa öppnare planlösningar som underlättar boendet även om man är i behov av rullstol eller rollator.

Årgångshus ska inte förväxlas med trygghetsboende som är en mer personalbaserad form av boende.

Intresseanmälan och köpoäng
När en lägenhet släpps för intresseanmälan i något av våra Årgångshus gäller det vanliga kötidsförfarandet. Det betyder samma rutiner och köregler som för andra lägenheter. Det är dock en skillnad när det gäller att underteckna ett kontrakt. För att ha rätt att teckna ett kontrakt för en lägenhet i Årgångshus måste sökandena ha fyllt 65 år.

Våra Årgångshus

Björkskatan, Hagelvägen 3-5. Tre våningar, 29 lägenheter: 1,5-3 rok, ca. 43-82 m2.
Visa på karta


Hertsön, Hertsötorget 28-34. Fyra våningar, 32 lägenheter: 1-3 rok, ca. 44-79 m2.
Visa på karta


Frågor besvaras av Kundcenter.
Tel: 0920-23 67 30, eller via e-post.


Lediga lägenheter presenteras på vår webbplats - klicka här.