Professorsvägen på Porsön - vi förbättrar inomhusmiljön och utomhusmiljön

Bild till startsidan för renoveringarna på Professorsvägen 2-340.

På Professorsvägen 2-340 utför vi renoveringar som pågår under flera år och i olika etapper. Bland det som utförs är åtgärder som förbättrar inomhusklimatet, exteriört får husen nya fasader och balkongräcken. Samtidigt sker uppfräschning av utomhusmiljön med nya lekplatser och fler planteringar och sittytor.

Lulebo har tidigare utfört renoveringar på Professorsvägen 2–118 (klart 2016) och Professorsvägen 120–170 (klart 2020). Under 2022 inleds renoveringarna på Professorsvägen 172-340. Anledningen till renoveringarna är att husen är i behov av åtgärder för att förbättra inomhusklimatet, samtidigt görs insatser för att fräscha upp utomhusmiljön.

Bland det som utförs kan nämnas:

På och inom fastigheterna genomförs följande åtgärder:

 • Byte av fönster och fönsterdörrar, från tvåglasfönster till treglasfönster.
 • Byte av lägenhetsdörrar, säkerhetsdörrar och portar.
 • Byte av balkongräcken och loftgångsräcken.
 • Byte av ytterfasad.
 • Förbättring av inomhusklimatet i form av nytt ventilationssystem i respektive lägenhet med ny spiskåpa (till- och frånluft med värmeåtervinning)
  Inklädnad av ventilationskanaler i lägenheter.

Utvändiga renoveringar, innergårdarna får bland annat:

 • Nya lekplatser.
 • Nya umgängesytor och sittytor.
 • Nya planteringar.
 • Nya asfalterade genomfartsgator med farthinder.
 • Ramper och gångar som ansluter till utvändiga trapphus.
 • Nya uteplatser till lägenheterna.
 • Nya cykelparkeringar med tak och belysning.
 • Ny dränering runt husen och nya dagvattenledningar.
 • Nya stolparmaturer.
Projektet genomförs i tre etapper under åtta år
Etapp 1 – 2016

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 på Porsön slutfördes 2016


Etapp 2 – 2020

Ombyggnad av de fyra husen på Professorsvägen 120-170 avslutades 2020


Etapp 3:1, 3:2, 3:3 – 2022-2024

Under 2022 inleds renoveringarna på de återstående adresserna, de berör Professorsvägen 172-340


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare via e-post.