Kontaktuppgifter för Lulebos dataskyddsorganisation

Om du har frågor kring Lulebos integritetspolicy och hantering av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på Lulebo. Vi har också ett dataskyddsombud som granskar vår verksamhet och ser till att vi följer både dataskyddsförordningen (GDPR) och våra interna riktlinjer. 

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud (DSO) – Luleå kommun
Dataskyddsombud
Luleå kommun
975 81 Luleå
dataskyddsombud@lulea.se
Tel. 072-533 16 20

Personuppgiftsombud (PUO) – Lulebo AB
Paul Waserbrot, PUO
Lulebo AB
Köpmangatan 27
972 33 Luleå
Kontakta Paul
Tel. 0920-23 67 48
Tel. 070-606 67 48