Eva Öhrling, trivselvärd i Lulebos trygghetsboenden