Kontinuerlig ström kan fås som tillval...

Om du har behov av mer ström i motorvärmaruttaget än vad motorvärmarstyrningen medger kan du beställa kontinuerlig ström till den bilplats som du hyr av Lulebo. Kontinuerlig ström innebär att strömmen alltid är påslagen och att motorvärmaren/laddningen går utan avbrott så länge sladden sitter i motorvärmaruttaget.

...men inte om du har individuell mätning och debitering av el

Har du individuell mätning och debitering av elförbrukningen i ditt motorvärmaruttag kan du inte välja tillvalet kontinuerlig ström. Däremot kan du själv aktivera strömuttaget kontinuerligt.

Tänk på att kontinuerlig ström ger en högre elkostnad och är mindre miljövänligt.

Pris och uppsägningstid för kontinuerlig ström

Från och med den 1 februari 2023 höjer vi månadsavgiften för kontinuerlig ström till en motorvärmarstolpe på 6 A från 350 till 450 kr per månad. Månadsavgiften för kontinuerlig ström till en motorvärmarstolpe på 10 A är 650 kr per månad.

I samband med avgiftshöjningen kortar vi också ner uppsägningstiden för kontinuerlig ström från 9 till 3 månader.

Uppsägning av kontinuerlig ström kan göras tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. Om bilplatsen sägs upp avslutas den kontinuerliga strömmen samtidigt som bilplatskontraktet upphör.

Beställ kontinuerlig ström genom att mejla vårt Kundcenter

Skicka ett e-postmeddelande med nedanstående information till kundcenter@lulebo.se för att beställa kontinuerlig ström:

  • Hyresgästens*/beställarens förnamn och efternamn
  • Hyresgästens*/beställarens personnummer (10 siffror)
  • Hyresgästens*/beställarens mobiltelefonnummer
  • Bilplatsens objektsnummer (123 4567 siffror, står på hyreskontraktet och -avin)
  • Ange även från vilket datum du vill ha kontinuerlig ström till din bilplats

*) Bara den person/de personer som står på hyreskontraktet för bilplatsen kan beställa kontinuerlig el till motorvärmaruttaget på den aktuella bilplatsen.

Lulebos kundcenter återkommer alltid med en skriftlig bekräftelse på din beställning.

Kostnaden för kontinuerlig ström debiteras månadsvis tillsammans med hyran för bilplatsen (och lägenheten).

Nya villkor fr o m 1 februari 2023

Månadsavgiften höjs från 350 till 450 kr/månad
Månadsavgiften för kontinuerlig ström har varit oförändrad under många år, men från och med den 1 februari 2023 höjer Lulebo månadsavgiften för kontinuerlig ström till en motorvärmarstolpe på 6 A från 350 till 450 kr per månad.

Månadsavgiften för kontinuerlig ström till en motorvärmarstolpe på 10 A är 650 kr per månad.

Uppsägningstiden kortas ner från 9 till 3 månader
I samband med avgiftshöjningen kortar vi också ner uppsägningstiden för kontinuerlig ström från 9 till 3 månader.

Den kortare uppsägningstiden gör det enklare för dig som hyresgäst att anpassa tillgången till kontinuerlig ström efter dina egna behov och på så sätt hålla dina kostnader så låga som möjligt.

Om du har frågor om detta, om du vill beställa eller säga upp din kontinuerliga ström är du välkommen att höra av dig till Lulebos kundcenter.


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om parkering i Lulebos bostadsområden.


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.