Kontinuerlig ström kan fås som tillval...

Om du har behov av mer ström i motorvärmaruttaget än vad motorvärmarstyrningen medger kan du beställa kontinuerlig ström till den bilplats som du hyr av Lulebo.

Kontinuerlig ström innebär att strömmen alltid är påslagen och att motorvärmaren går utan avbrott så länge sladden sitter i motorvärmaruttaget.

...men inte om du har individuell mätning och debitering av el

Har du individuell mätning och debitering av motorvärmar-el kan du inte välja tillvalet kontinuerlig ström. Däremot kan du själv aktivera strömuttaget kontinuerligt.

Tänk på att kontinuerlig ström ger en högre elkostnad och är mindre miljövänligt.

Två alternativ för kontinuerlig ström

Alternativ 1: löpande
  • Pris 350 kr/månad
  • 9 månaders uppsägningstid 

Uppsägning av kontinuerlig ström kan göras tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter 9 månader från uppsägningen. 
Om bilplatsen sägs upp avslutas den kontinuerliga strömmen samtidigt som bilplatskontraktet upphör.

Alternativ 2: 9 månader

Totalt 9 månader fr o m den dag kontinuerlig ström aktiveras. 

  • Pris 350 kr/månad
  • Ingen uppsägning behövs. Leveransen avslutas automatiskt efter 9 månader.

Om bilplatsen sägs upp avslutas den kontinuerliga strömmen samtidigt som bilplatskontraktet upphör.

Beställ kontinuerlig ström genom att mejla vårt Kundcenter

Skicka ett e-postmeddelande med nedanstående information till kundcenter@lulebo.se för att beställa kontinuerlig ström:

  • Hyresgästens*/beställarens förnamn och efternamn
  • Hyresgästens*/beställarens personnummer (10 siffror)
  • Hyresgästens*/beställarens mobiltelefonnummer
  • Bilplatsens objektsnummer (123 4567 siffror, står på hyreskontraktet och -avin)
  • Ange även under vilken tid du vill ha kontinuerlig ström till din bilplats (löpande eller totalt 9 månader).

*) Bara den person/de personer som står på hyreskontraktet för bilplatsen kan beställa kontinuerlig el till motorvärmaruttaget på den aktuella bilplatsen.

Lulebos kundcenter återkommer alltid med en skriftlig bekräftelse på din beställning.

Kostnaden för kontinuerlig ström debiteras månadsvis tillsammans med hyran för bilplatsen (och lägenheten).