Balkongrenoveringar och nya uteplatser på Hertsön

Skissbild nya balkonger Hertsön

Idéskiss Havsöringsgränd. Skärmväggarna mellan uteplatserna är täckta nertill. Upptill är de försedda med perforerad plåt för ljusinsläpp.

Sommaren 2022 inleddes projektet med att renovera balkongerna och ersätta nuvarande uteplatser i markplan på Hertsön med nya. Renoveringarna berör alla Lulebos hus på Hertsön och utförs i olika etapper under kommande år. I samband med renoveringarna utförs en del markarbeten i anslutning till husen. Bland annat tas större buskar som skymmer eller döljer entréer bort.

Renoveringarna påbörjades sommaren 2022 på Havsöringsgränd
Projektet inleddes 2022 med de två husen på Havsöringsgränd 11–19. Havsöringsgränd 15-19 har sedan fått renoverade balkonger och nya uteplatser. Efter utvärdering av renoveringarna ersattes de gamla balkongerna på Havsöringsgränd 11-13 med nya, detta påbörjades hösten 2023 – här byggs nya uteplatser byggs under våren 2024. Sommaren 2024 och framåt går vi vidare med byte till nya balkonger och nya uteplatser för övriga adresser på Havsöringsgränd.

Därefter fortsätter vi med Mörtgränd, Forellgränd och Abborrgränd. Återstående adresser på Hertsön åtgärdas i kommande etapper längre fram. Inför varje etapp lämnas skriftlig information till berörda hyresgäster och vid boendemöten eller andra mötesformer.

Är det nödvändigt att renovera balkongerna och ersätta uteplatserna med nya?
Ja, det är nödvändigt. Anledningen är främst säkerhetsmässig. Nuvarande balkonger och uteplatser har stora renoveringsbehov och vi har föreläggande gällande åtgärder för balkongerna. Samtidigt blir det enhetligt och snyggt och det följer de rutiner Lulebo har för övriga bostadsområden. Balkongerna renoveras, målas, och får nya räcken. Storleken blir densamma som nuvarande.

Efter utvärdering av renoveringarna av första husets balkonger har beslut tagits att fortsättningsvis riva de gamla balkongerna och ersätta dessa med nya.

Befintliga uteplatser i markplan ska rivas och ersättas med nya. Den nya uteplatsen får ett däck av komposittrall som är ett miljövänligt, underhållsfritt och vackert alternativ till klassisk trätrall. Ytan blir cirka 8,5 kvadratmeter.

Mellan uteplatserna sätts nya stilenliga skärmväggar. Färgsättningen som är döpt till "terrakotta", "paprika", "oslo" och "ocean grey" gäller även för de nya balkongräckena.

Hertsön färgsättning balkonger-uteplatser-WEBB


Vi har utfört ytterligare åtgärder för att förbättra boendemiljön på Hertsön

  • Under sommaren 2022 skrapades och målades dörrarna till de gamla soprummen vid entréerna.
  • I ett eget projekt under 2022 påbörjades byte av balkongdörrar med intilliggande fönster till nya med bättre ljud- och värmeisolering. Även det genomförs i olika etapper och påbörjades i augusti 2022 på Havsöringsgränd 5-23. Ytterligare information lämnas till de som berörs i god tid innan arbetena ska påbörjas.

Frågor och svar

Varför byter ni inte bara balkonger och låter uteplatserna vara kvar?
Svar: Anledningen är att även uteplatserna är i behov av åtgärder. Med de nya blir området enhetligt, snyggt och praktiskt och det följer de rutiner Lulebo har för övriga bostadsområden.

Påverkar renoveringarna hyran?
Svar: Nej, hyran påverkas inte.

Ersätter Lulebo för egna utlägg på uteplatsen?
Svar: Nej, kostnader för egna utlägg för om- eller tillbyggnad ersätts inte.

River och forslar Lulebo bort befintliga uteplatser kostnadsfritt för hyresgästerna?
Svar: Varje hyresgäst river sin egen uteplats. Det kommer att finnas containers där ni kan lämna ert material från uteplatsen.

Blir det eluttag och belysning på balkongen och uteplatsen?
Svar: Nej.

Blir det nya planteringar vid uteplatserna?
Svar: Ja, delvis.

Information till hyresgäster

2024-03-19: Havsöringsgränd 11-13, balkonger öppnas

2024-02-07: Havsöringsgränd 11-13, info berörda hyresgäster

2023-12-12: Havsöringsgränd 11-13, info om byggstart

2023-10-24: Havsöringsgränd 11-13, info om byggstart

2023-06-05: Havsöringsgränd 11-13 info balkonger och uteplatser hösten 2023

2023-03-17: Produktblad, skötsel och rengöring av fönster och dörrar

2023-03-09: Havsöringsgränd 15-19 info balkonger öppnas

2023-03-09: Havsöringsgränd 1-3 byte balkongdörr och intilliggande fönster

2023-02-07: Havsöringsgränd 15–19, balkongrenovering och nya uteplatser slutförs våren 2023

2022-12-15: Havsöringsgränd 15–19, balkongrenovering och nya uteplatser beräknas slutföras våren 2023

2022-10-27: Till Lulebos hyresgäster på Havsöringsgränd 11–13. Arbetet med balkongrenovering och nya uteplatser slutförs våren 2023

2022-08-26: Till Lulebos hyresgäster på Havsöringsgränd 11–19. Arbetet med balkongrenovering och nya uteplatser påbörjas

2022-07-12: Hertsön information till Lulebos hyresgäster på Havsöringsgränd 5-9 och 21-23 gällande nya balkonger-/altandörrar och intilliggande fönster

2022-07-11: Hertsön information till Lulebos hyresgäster på Havsöringsgränd 11-19 gällande nya balkonger-/altandörrar och intilliggande fönster

2022-05-09: Information till Lulebos hyresgäster om renovering av balkonger och nya uteplatser i kvarteret Storfiskaren på Hertsön


Preliminär tidplan

Etapp 1: Genomförs sommaren och hösten 2022 och berör Havsöringsgränd 11-19.

Övriga etapper: Sommaren 2023 och framåt går vi vidare med övriga adresser på Havsöringsgränd, samt på Mörtgränd, Forellgränd och Abborrgränd.

2022-12-09: Utvärdering pågår efter utförda renoveringar. Den ligger till grund för på vilket sätt projektet med balkonger, uteplatser och byte av fönster och fönsterdörrar kan komma att fortsätta under 2023.

Utvärderingen utgör underlag för återstående adresser på Hertsön som planeras åtgärdas i kommande etapper längre fram. Inför varje etapp lämnar vi information till berörda hyresgäster.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.