Återställande av tre lägenheter på Lostigen på Hertsön