Renovering av Porsö centrum

Bild ur arkitektens idéskiss: Soltrappan intill Kunskapens bro och ICA-butiken blir en mötesplats i Porsö centrum.

Porsö centrum är stadsdelens hjärta, men området har några år på nacken och har uppmärksammats, exempelvis i Luleå kommuns medborgardialoger, som en otrygg, mörk och sliten plats som man helst undviker att vistas på, särskilt kvällstid.

Porsö centrum har fina grundförutsättningar då det erbjuder god tillgänglighet och är fritt från både buller och biltrafik. Utöver ICA-butiken, folktandvården och kyrkan finns här också ett bibliotek, två kvartersrestauranger, en frisör, en fysioterapiklinik och ett gym.

Målet: en trygg och levande mötesplats
Projektet som delats upp i två etapper för att kunna påbörjas redan under 2022 inkluderar en genomgripande renovering av alla markytor tillsammans med upprustning av vissa fasader, nya skärmtak, ny belysning samt nya anledningar och möjligheter att stanna upp, sitta ner och träffa andra människor. Porsö centrum ska bli ett gemensamt vardagsrum och en trygg, levande mötesplats för såväl studenter som alla andra Porsöbor.

För inspiration:
Lulebos och arkitekternas första skisser, idéer och förslag kring resultatet av renoveringen kan laddas ner via länk i faktarutan på denna sida.

Flera markägare samverkar i renoveringen
I Porsö centrum finns flera olika markägare som alla är involverade i renoveringsprojektet; Lulebo, Luleå kommun och Svenska Kyrkan.

Etapp 1: Färdig under hösten 2022
Den första etappen av projektet för renovering av Porsö centrum ska enligt planen genomföras under barmarkssäsongen, vår-höst 2022. Etappen genomförs i en gemensam entreprenad med Lulebo och Luleå kommun.

Klicka här för att läsa mer om etapp 1

Mer information:
Ytterligare detaljer om etapp 1 framgår av Luleå kommuns Beslutsförslag/Igångsättningstillstånd daterat 2021-12-21 som kan laddas ner via länk i faktarutan på denna sida.

Etapp 2: Genomförs under 2023
När det gäller projektets etapp 2 och alla detaljer kring innehåll, utförande och tidplan avvaktar vi ett kommande informationsmöte (nuvarande planering är 21 februari 2022) där alla markägare/intressenter i Porsö centrum samverkar för att informera boende och media om planer och tankegångar inför renoveringens andra del.

Vid detta möte kommer det också att vara möjligt att ställa frågor och lämna förslag.

Klicka här för att läsa mer om etapp 2

 

Kortfakta

Samverkansprojekt med flera markägare; Lulebo, Luleå kommun och Svenska kyrkan.

Etapp 1 utförs under 2022

Etapp 2 utförs under 2023


Information Luleå kommun

Klicka här för information från Luleå kommun

Läs artikeln om dialogmötet i Vårt Luleå


Välkommen till dialogmöte
om Porsö centrum den 21 februari 2022


Dokument för nedladdning

Skiss/utformningsförslag (2021-12-09)

Beslutsförslag/Igångsättningstillstånd (2021-12-21)

Illustrationsplan översikt etapp 1_1_2022-02-21

Illustrationsplan översikt etapp 1_2_2022-02-21


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare Niklas Rombe Hedlund, tel. 0920-23 67 00, eller via e-post.