Trivselvärdar som inspirerar, möjliggör och stöttar

Trivselvärdar gruppbild 2021

Trivselvärdarna och de dagliga aktiviteterna ska vara en guldkant i hyresgästernas tillvaro och en källa till vardagsglädje. Lulebos trivselvärdar från vänster: Seppo Härkönen, Merja Nyberg, Eva-Lisa Olausson, Eva Öhrling och Viktoria Fredriksson. Sanna Åström saknas på bilden.

Lulebos trivselvärdar har en viktig funktion på våra trygghetsboenden. Det handlar inte om omvårdnad eller service men däremot om främjande av minst en gemensam aktivitet om dagen, ofta med fokus på hälsa och friskfaktorer. Trivselvärdarna kan också ha en rådgivande funktion och visa vägen till rätt kontaktpersoner både inom Lulebo och när det handlar om samhällstjänster som finns tillgängliga för medborgare i kommunen.

Trivselvärdsfunktionens kärnverksamhet går ut på att trivselvärdarna, själva och i samarbete med externa partners som föreningar, frivilligorganisationer, studieförbund med flera, skapar förutsättningar för, marknadsför och genomför dagliga hälsofrämjande och socialt stimulerande aktiviteter för och med hyresgästerna i trygghetsboendena. Det handlar om såväl fysiska aktiviteter som mentalt utmanande aktiviteter, kulturella upplevelser och underhållning. Verksamheten utförs huvudsakligen inomhus, i trygghetsboendenas olika gemensamma lokaler, eller utomhus, i direkt anslutning till trygghetsboendet. Aktiviteter kan ibland också anordnas och genomföras på andra trygghetsboenden eller i andra offentliga lokaler.

Guldkantad vardagsglädje

Trivselvärdens ankomst och de dagliga aktiviteterna ska vara en guldkant i hyresgästernas tillvaro och en källa till vardagsglädje. Aktivitetsutbudet ska innehålla både trygghet och spänning – en kombination som:

  • skapar förväntningar,
  • får deltagarna att känna sig aktiva, delaktiga och nöjda,
  • låter deltagarna träffa (nya) vänner att känna gemenskap med, att utbyta tankar och erfarenheter med och att dela upplevelser och glädje med,
  • ger hyresgästerna något att se fram emot och en anledning att stiga upp och fixa till sig.

Varje dag.

Verksamheten innehåller också ren närvarotid, utan aktiviteter men med möjlighet till en stunds samtal.

Gemenskap, meningsfullhet och livskvalitet

Syftet med trivselvärdsfunktionen och de dagliga aktiviteterna är att expandera hyresgästernas värld, att inspirera dem och att berika deras vardag med sociala kontakter och ett innehåll som stärker dem och som bidrar till ökad meningsfullhet och livskvalitet.

Lulebos trivselvärdar

Sex trivselvärdar ska tillsammans tillhandahålla Lulebos trivselvärdsfunktion på Bergnäsets, Mjölkuddens, Punktvägens, Rödkallens, Råneälvens och Antnäs trygghetsboenden i Luleå: