Unik restaurering av ett unikt hus

Under 2023 utför vi fasad-, fönster- och takrestaurering av det unika huset på Köpmangatan 23.

Projektet avser restaurering och vård av byggnaden. Vi återtar och restaurerar stora delar av arkitekturen som under de senaste decennierna har försvunnit eller ändrats. Restaurering och rekonstruktion av byggnadsdelar görs med ursprungliga metoder och material som användes i de hus som byggdes i Luleå efter den stora branden 1887.

Tak
Ursprungligt takräcke restaureras och saknade delar som knoppar rekonstrueras. Takplåt återskapas med ursprungligt material och metod där befintlig bandplåt byts ut till ny bandtäckning. Fjälltäckning på takuppbyggnader behålls och målas. Tornets takplåt byts till ny plåt med ursprungliga dimensioner.

Entrédörrar och fönster
Entrédörr restaureras varligt och målas med linoljefärg. Ny dörr i hörnentré återskapas efter ursprunglig förlaga och övriga entréporter nytillverkas till utseende så likt original som möjligt. Fönster är bytta ett flertal gånger. Befintliga fönster byts ut och ersätts med nya fönster i trä som återtar ursprunglig fönsterindelning, även gjutjärnsfönster i källarplan restaureras.

Fasad och puts
På fasaden förbättras befintlig fog och löst sittande kalkcementbruk tas bort. Putsen ska restaureras och bytas ut till bruk som liknar det ursprungliga och som tas fram efter putsprov. Profiler och ornamenteringar återskapas, det gäller även den tidigare målade ornamenteringen ovanför entrén och på hörntornet som målas med kalkfärg efter ursprungliga förlagor.

Information till hyresgäster

2024-03-26: Uppdaterad info gällande återstående arbeten

2024-01-11: Info hyresgäster besiktning fasad fönster

2023-11-28: Info HG Köpmangatan 23 nytt porttelefonsystem

2023-10-10: Info hyresgäster om fortsatt restaurering

2023-04-24: Info till hyresgäster fönsterbyte bottenvåning

2023-04-03: Info till hyresgäster på Köpmangatan 23 restaurering påbörjas

2023-03-03: Information till hyresgäster på Köpmangatan 23 projektstart

2023-01-24: Information tillträde till lägenheterna för fönstermätning


Kortfakta

Ställningsbyggande påbörjas: mars 2023

Restaureringsarbeten påbörjas: april 2023

Arbetet beräknas avslutas: sommaren 2024


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.

Norrbottens Kuriren skriver om huset och dess historia

Antikvarisk sakkunnige Tomas Örn, Rat & Dragon i Luleå, har utfört en omfattande antikvarisk undersökning av huset. Klicka här för att ladda ner och läsa dokumentationen!