Affärslokaler Hertsön

Hertsöns centrum ligger 5 km öster om Luleås centrum. Hertsön är det största bostadsområdet i Luleå utanför centrum, både till ytan och till befolkningsmängden. Här bor närmare 5600 invånare, de flesta inom en radie av 400-800 från centrum.

På Hertsötorg ligger vår galleria och på det inre torget finns Årgångshus, kyrka, en butik med orientaliska varor, föreningslokaler, skola med fritidsgård och sporthall. I gallerian finns en välsorterad ICA Supermarket, pizzeria/restaurang, kiosk och spelbutik och en frisör. Intill centrum finns idrottsplats och badhus. I anslutning till centrum finns busshållplats och en stor, lättillgänglig parkering.

Visa Hertsön på karta

Lokalförvaltare
Lokalförvaltaren ansvarar för frågor som rör drift och skötsel av fastigheten. Kontakta alltid lokalförvaltaren innan du gör förändringar, renoveringar eller ombyggnationer i lokalen, eller när något i lokalen eller fastigheten inte fungerar tillfredsställande.

Skötsel och underhåll
Vi har avtal med entreprenörer som sköter snöskottning, gräsklippning, trappstädning och reparationer av olika slag. Det innebär att du ibland kan stöta på personal som inte bär Lulebokläder. I de flesta hyresavtal för lokaler avtalas att du ska teckna eget abonnemang med Renhållningen för sophämtning och med en elleverantör. Nätavgift för el betalas dock alltid till Luleå Energi.

Internet i lokalen
Det finns bredband via fiber i våra lokaler, du tecknar själv avtal med den interntetleverantör du väljer. Lunet svarar på frågor gällande vilka som levererar internet via stadsnätet.

Aktiviteter i våra stadsdelscentran
De senaste åren har vi arrangerat en mängd aktiviteter i våra centran. Syftet har varit att skapa trivsel och möten bland våra hyresgäster och att få fler att besöka butikerna. Har du idéer eller planerar du att genomföra en aktivitet tillsammans med andra affärsidkare i området ser vi positivt på det, kontakta i så fall vår lokalutvecklare.

I de flesta bostadsområden finns en områdesgrupp med representanter för skola, föreningar och verksamheter inom området. De är delaktiga i planering och genomförande av exempelvis Hertsödagen och liknande arrangemang.

Kontaktuppgifter

Ida Sjögren
vikarierande lokaluthyrare
telefon: 0920-23 93 11
Kontakta mig


Felanmälan
Felanmälan är bemannad under kontorstid. Kvällar och helger svarar SOS Alarm. Det finns alltid en bovärd som har jour och som nås via SOS om något akut inträffar. Tänk på att du betalar kostnader för felavhjälpning och jour om det inte ingår i hyran enligt hyreskontraktet.

Felanmälan: 0920-23 67 00


Verksamhetsfrågor
Planerar du att förändra din verksamhet och undrar vad som gäller enligt hyresavtal, villkorsändringar eller uppsägningstid etc. ber vi dig kontakta Bovärden.


Hyresgästlokaler
Gäller det en hyresgästlokal, kontakta Kundcenter.
Läs mer om hyresgästlokaler här.