Ny lägenhetshyra från 1 juli 2024

Lulebo behöver, precis som de allra flesta andra hyresvärdar, årligen justera lägenhetshyrorna för att kompensera framför allt för de kostnadsökningar som belastar verksamheten samt för det underhållsbehov som finns i våra fastigheter.

Lägenhetshyrorna höjs med 5,45 % per kvadratmeter och år från 1 juli

Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om att Lulebos lägenhetshyror höjs med 5,45 % per kvadratmeter och år från och med 1 juli 2024.

I en intervju med Norrmedia den 5 april i år berättade beskrev Lulebos VD Erik Öhrling årets hyresförhandlingar som ”konstruktiva samtal”:

”Det har funnits en förståelse från båda sidor om varför man behöver höja hyran. Vi har försökt att ta hänsyn till våra kunders betalningsförmåga. Avtalet ger oss inte full kostnadstäckning, men det skapar en möjlighet att återinvestera i våra fastigheter.”

Från Lulebos sida är vi också glada över att det välfungerande förhandlingsarbetet gjorde att våra hyresgäster slipper retroaktiva höjningar.

Så här räknar du ut din nya hyra

  • Om din hyra idag är 6 000 kr per månad blir den nya hyran 6 000 * 1,0545 = 6 327 kr per månad från 1 juli 2024.
  • Om din hyra idag är 9 000 kr per månad blir den nya hyran 9 000 * 1,0545 = 9 490 kr per månad från 1 juli 2024.

Den nya hyran framgår på hyresavin för juli 2024

Avtalet mellan Lulebo och Hyresgästföreningen gäller, liksom den nya månadshyran, från och med den 1 juli 2024 till och med den 30 juni 2025. Bilplatser och förråd berörs inte av höjningen.

Fakta om hyressättningsavgiften som debiteras via din hyresavi

Från och med juli 2019 debiterar Lulebo hyresgästen en hyressättningsavgift på 12 kr/månad.

Hyressättningsavgiften, som specificeras separat på hyresavin, är en avgift som hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för deras hyresförhandlingsarbete. Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen.

Från 2011 är avgiften, enligt en överenskommelse mellan de centrala partsorganisationerna Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, 12 kronor per lägenhet och månad.

Hyresgästföreningen debiterar Lulebo denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften via hyresavin.