Gå på lägenhetsvisning innan du bestämmer dig

När publiceringstiden har gått ut erbjuder Lulebos Kundcenter via e-post de åtta (8) intressenter som har mest köpoäng visning av lägenheten. Om den nuvarande hyresgästen bor kvar är det denne som visar lägenheten och tid för visning bokas då av intressenten i direkt kontakt med den nuvarande hyresgästen. Om den tidigare hyresgästen har flyttat ut visas lägenheten av Lulebo.

Visning av parkeringsplatser och förråd
När publiceringstiden har gått ut erbjuder Lulebos Kundcenter via e-post de åtta (8) sökande som har mest köpoäng visning av parkeringsplatsen eller förrådet. Om den nuvarande hyresgästen bor kvar är det denne som visar parkeringsplatsen (gäller ej parkeringsplats med motorvärmarstolpe utomhus) eller förrådet och tid för visning bokas direkt med den nuvarande hyresgästen.

Om det handlar om en parkeringsplats med motorvärmarstolpe utomhus får intressenten själv besöka det aktuella området för att titta på parkeringsplatsen. Vi rekommenderar verkligen att du tar dig tid att göra detta och kanske även provar parkera din bil på den aktuella platsen så du vet att den fungerar som du vill innan du tackar ja. Byte av parkeringsplats medges inte förrän tidigast sex (6) månader efter kontraktsskrivning.

Svara i tid för att inte bli spärrad från möjligheten att lämna nya intresseanmälningar
Efter visningen måste du gå in på Mina sidor och svara Lulebo JA om du fortfarande är intresserad eller svara NEJ om du inte längre är intresserad av det aktuella objektet. Detta gäller även om du valde att inte gå på visningen och det är mycket viktigt att du lämnar ditt svar innan den tidsgräns som angavs i samband med visningserbjudandet har passerats. Om du vid tre (3) tillfällen inte svarar JA eller NEJ i tid blir du spärrad från möjligheten att lämna intresseanmälningar på lediga objekt under tre (3) månader.

Om du väljer att svara JA utan att gå på visning har du accepterat den aktuella lägenheten/parkeringsplatsen/förrådet i befintligt skick.

Titta alltid själv på parkeringsplatser med motorvärmarstolpe utomhus

Gör alltid ett besök på det aktuella området och titta noggrant på parkeringsplatsen innan du tackar ja till att skriva kontrakt. Det kan vara bra att faktiskt prova parkera sin bil på den aktuella platsen så du vet att den fungerar som du vill. Byte av parkeringsplats medges inte förrän tidigast sex (6) månader efter kontraktsskrivning.