Gå på visning innan du bestämmer dig

Bildtext saknas

Visning av lägenheter

När publiceringstiden har gått ut erbjuder Lulebos Kundcenter via e-post de åtta (8) intressenter som har mest köpoäng visning av lägenheten.

 • Om den nuvarande hyresgästen bor kvar är det denne som visar lägenheten och tid för visning bokas då av intressenten i direkt kontakt med den nuvarande hyresgästen.
 • Om den tidigare hyresgästen har flyttat ut visas lägenheten av Lulebo.

Visning av parkeringsplatser

När publiceringstiden har gått ut erbjuder Lulebos Kundcenter via e-post de åtta (8) sökande som har mest köpoäng och som uppfyller Lulebos särskilda villkor för uthyrning av parkeringsplatser visning av parkeringsplatsen.

 • Om den nuvarande hyresgästen bor kvar är det denne som visar parkeringsplatsen (gäller ej parkeringsplats med motorvärmarstolpe utomhus) och tid för visning bokas direkt med den nuvarande hyresgästen.
 • Om det handlar om en parkeringsplats med motorvärmarstolpe utomhus får intressenten själv besöka det aktuella området för att titta på parkeringsplatsen.

Titta alltid själv på parkeringsplatser med motorvärmarstolpe utomhus

Lulebo rekommenderar verkligen att du tar dig tid att göra ett besök på det aktuella området och titta noggrant på parkeringsplatsen innan du tackar JA till att skriva kontrakt. Det kan vara bra att faktiskt även prova parkera sin bil på den aktuella platsen så du vet att den fungerar som du vill.

Byte av parkeringsplats medges inte förrän tidigast sex (6) månader efter kontraktsskrivning.

Visning av förråd

När publiceringstiden har gått ut erbjuder Lulebos Kundcenter via e-post de åtta (8) sökande som har mest köpoäng och som uppfyller Lulebos särskilda villkor för uthyrning av förråd visning av förrådet.

 • Om den nuvarande hyresgästen bor kvar är det denne som visar förrådet och tid för visning bokas direkt med den nuvarande hyresgästen.
 • Om den tidigare hyresgästen har flyttat ut får intressenten låna en nyckel av Lulebo för att själv kunna besöka och titta på förrådet.

Svara i tid för att inte bli spärrad från möjligheten att lämna nya intresseanmälningar

Efter visningen måste du logga in på Mina sidor och svara Lulebo JA om du fortfarande är intresserad eller svara NEJ om du inte längre är intresserad av det aktuella objektet. Detta gäller även om du valde att inte gå på visningen och det är mycket viktigt att du lämnar ditt svar innan den tidsgräns som angavs i samband med visningserbjudandet har passerats.

 • Du får svara NEJ hur många gånger som helst, men om du vid tre (3) tillfällen inte alls svarar innan angiven tidsgräns blir du spärrad under tre (3) månader från möjligheten att lämna intresseanmälningar på lediga objekt. 
 • Om du väljer att svara JA utan att gå på visning har du accepterat den aktuella lägenheten/parkeringsplatsen/förrådet i befintligt skick.
Tips till lägenhetssökande:

Den som aktivt söker lägenhet kan själv bidra till en snabbare process när det blir aktuellt med ett hyreskontrakt.

Ladda upp dina dokument på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och ladda upp dokument som exempelvis:

 • anställningsbevis,
 • intyg om A-kassa,
 • intyg om studiemedel/CSN
 • skriftlig boendereferens från nuvarande/tidigare hyresvärd,
 • registreringsintyg eller antagningsbesked från Luleå tekniska universitet (för dig som söker studentlägenhet)

(endast PDF-format accepteras).


Särskilda villkor för uthyrning av...

Parkeringsplatser
Hyreskontrakt på parkeringsplats tecknas i första hand med Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka parkeringsplats. Hyresgäst med behov av fler än en parkeringsplats har möjlighet att hyra ytterligare en parkeringsplats i mån av tillgång.

Förråd
Uthyrning av Lulebos förråd sker endast till Lulebos lägenhetshyresgäster och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella huset eller bostadsområdet. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka förråd. Hyresgäst med behov av fler än ett förråd har möjlighet att hyra ytterligare ett förråd i mån av tillgång.

Lulebo värnar om hyresgästernas säkerhet och arbetar för att tillse att endast hyresgäster i ett hus ska ha nyckel och tillgång till det trapphuset. Med anledning av detta gäller olika villkor för förråd med olika förutsättningar.

Läs mer om Lulebos särskilda villkor för uthyrning av parkeringsplatser och förråd


Snabblänkar - uthyrningsprocessen

Mer information om uthyrningsprocessen, våra villkor för uthyrning samt allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd hittar du via dessa snabblänkar:


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt.