Korttidsuthyrning - en snabb lösning för en tillfällig bostad

Bildtext saknas

I flera av Lulebos bostadsområden arbetar vi för närvarande med eller planerar vi för kommande renoveringar och ombyggnationer som är så omfattande att det inte är möjligt för nuvarande hyresgäster att bo kvar i sina lägenheter medan arbetet pågår. Lulebo hjälper alltid berörda hyresgäster att lösa sin boendesituation genom att erbjuda, bland annat, evakueringslägenheter i samma bostadsområde. Långt innan ett sådant omfattande renoveringsprojekt startar påbörjar vi därför arbetet med att reservera uppsagda lägenheter i området för att kunna använda dem som evakueringslägenheter när det blir dags. Sådana reserverade lägenheter kan Lulebo hyra ut med tidsbegränsade kontrakt till såväl privatpersoner som företag.

Just nu finns inga lediga lägenheter tillgängliga för korttidsuthyrning.

Korttidsuthyrning av enstaka lägenheter till privatpersoner

Lägenheter som finns tillgängliga för korttidsuthyrning publiceras inte bland de vanliga lediga lägenheterna eftersom tilldelningen av kontrakt inte sker via Lulebos lägenhetskö utan enligt först-till-kvarn-principen. I stället informerar vi, på den här sidan, om bostadsområden och adresser där vi för närvarande har lediga lägenheter och uppmanar intresserade att kontakta Lulebos Kundcenter för mer information om vad som finns tillgängligt och vilka kontraktstider objekten kan ha. 

Alla är välkomna att ta del av informationen men för att kunna bli aktuell för kontraktsskrivning behöver du vara registrerad i Lulebos lägenhetskö som ingår i tjänsten Mina sidor.

Du behöver också kunna styrka att du uppfyller Lulebos allmänna uthyrningsvillkor

Två typer av kontrakt för korttidsuthyrning till privatpersoner

Korttidsuthyrning av enstaka lägenheter till privatpersoner görs alltid med något av följande två typer av kontrakt.

 • Korttidskontrakt/rivningskontrakt
  kontraktstid minst 10 månader, max 4 år. Kontraktet skrivs tillsammans med ”Överenskommelse om avstående från besittningsskydd” som även ska godkännas av Hyresnämnden.

 • Tidsbegränsat kontrakt,
  kontraktstid minst 1 månad, max 9 månader.

Gemensamt för dessa kontraktstyper är att:

 • Kontraktet gäller under en viss, i förväg angiven period.
 • Både hyresgästen och Lulebo kan säga upp avtalet tidigare med en månads uppsägningstid. 
 • Endast en person kan stå på kontraktet.
 • Hyresgästen kan inte hyra ut lägenheten i andra hand eller byta lägenheten mot en annan lägenhet.
 • Lägenheten hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs.
 • Hyresgästen kan inte använda HLU (Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll) eller göra tillval som exempelvis diskmaskin eller säkerhetsdörr.
 • Hyresgästen har inte besittningsskydd*. När kontraktstiden är slut måste hyresgästen flytta ut. Lulebo är då inte skyldiga att erbjuda en ersättningslägenhet.

*) Med ett korttidskontrakt/tidsbegränsat kontrakt har du inget besittningsskydd utan måste flytta efter uppsägning med en kalendermånads uppsägningstid eller senast när kontraktstiden är slut. Att avstå från besittningsskydd betyder att Lulebo inte erbjuder dig ersättningsbostad när det är dags för ombyggnad eller renovering av fastigheten. Du kan inte heller få din uppsägning prövad i Hyresnämnden. Du måste alltså söka ny bostad och flytta.

Fördelar och nackdelar med korttidsuthyrning

Korttidsuthyrning innebär följande fördelar för hyresgästen:

 • Möjlighet att snabbt få ett tillfälligt boende utan att förlora köpoäng.
 • Köpoängen nollställs inte vid tecknande av korttidskontrakt.
 • Kort uppsägningstid (en månad).
 • Hyresgästen får en boendereferens att använda vid nästa ansökan om lägenhet.

En nackdel med korttidsuthyrning är förstås att kontraktet är alltid tidsbegränsat. Man kan inte bo kvar efter utsatt datum, oavsett hur bra man trivs.

Ledigt för korttidsuthyrning

När möjlighet finns erbjuder Lulebo korttidsuthyrning av lägenheter på olika bostadsområden till såväl privatpersoner som företag.

 • Just nu finns inga lediga lägenheter tillgängliga för korttidsuthyrning.

Intresserad? Kontakta oss för mer info!
Frågor om lediga lägenheter, villkor, regler, visning och kontraktsskrivning besvaras av Lulebos Kundcenter.


Korttidsuthyrning till företag

Kontakta Lulebos Kuncenter för mer information om korttidsuthyrning och den aktuella eller kommande tillgången på tillfälliga bostäder. 


Snabblänkar - uthyrningsprocessen

Mer information om uthyrningsprocessen, våra villkor för uthyrning samt allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd hittar du via dessa snabblänkar:


Ledigt just nu