Lulebo

Trygghetsboende Råneå

I centrala Råneå, mellan Skolvägen och Råneälven, bygger vi Råneälens trygghetsboende. Skissen visar exempel på entréfasadens utformning.

Råneälvens trygghetsboende kommer att bestå av 23 lägenheter, samtliga med balkong. Byggstart hösten 2018, inflyttning beräknas till hösten 2019.

Trygghetsboendet på Skolvägen i centrala Råneå kommer att bestå av 13 ettor (ca. 35 m2) och tio tvåor (ca. 45 m2) fördelat på tre våningar.

Offentlig och kommersiell service

Föreslagen utformning är ett lamellformat hus. Planområdet utgörs av fastigheten Råneå 12:66 som är beläget i centrala Råneå mellan Skolvägen och Råneälven. Omkringliggande fastigheter är bebyggda med bostäder, förskola och skola. Planområdet utgör ca 0,5 hektar.

Råneå har ett komplett stadsdelscentrum med livsmedelsbutiker, restauranger, bibliotek/medborgarkontor, bank, post, busstation och kyrka. Vårdcentral och apotek finns på promenadavstånd.

Kontakta oss

Frågor om lägenheter, kötider och avtalsskrivning besvaras av Kundcenter.

Tel: 0920-23 67 00
Kontakta oss


Lediga lägenheter presenteras på Bostad Luleås webbplats.


25 maj 2018
Första spadtaget för Råneälvens Trygghetsboende


Informationsmöte
Torsdag 15 november 2018 höll Lulebo ett informationsmöte i PRO lokalen i Råneå. Vi berättade om Råneälvens Trygghetsboende och om vad ett Trygghetsboende är. Mötet var välbesökt och uppskattat och från Lulebos sida tackar vi för en trevlig eftermiddag!


Social samvaro

Trygghetsboende är hyreslägenheter för de som är fyllda 65 år där de boende själva sköter sina vardagsbestyr. Det är inte ett vårdboende utan en tryggare boendeform som erbjuder möjlighet till social samvaro och gemenskap. Hyresgästerna kan vid behov själva ansöka om hemtjänst och trygghetslarm hos socialförvaltningen. En trivselvärd är knuten till boendet och tillsammans med de boende planeras och genomförs gemensamma aktiviteter.


Intresseanmälan hos Bostad Luleå

Trycksak där hyror m.m. presenteras kommer att finnas att hämta i vårt Kundcenter och på lulebo.se innan lägenheterna blir tillgängliga för intresseanmälan. Lediga lägenheter publiceras hos Bostad Luleå. För att anmäla intresse krävs att ni har registrerat er och betalat årsavgiften till Bostad Luleå, läs mer på deras webbplats.


Faktablad

Ladda ner faktablad med kortfattad beskrivning.


PUBLICERAD 2017-12-06. REDIGERAD 2018-11-28.