Två personer på hyreskontraktet

Kontraktsskrivning - två personer på kontraktet

Du kan inte skriva in dina barn, föräldrar, barnbarn eller syskon på ditt hyreskontrakt. Om två personer ska stå tillsammans på kontraktet behövs ett folkbokföringsintyg som visar att personerna är och har varit sammanboende och folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren. Båda personerna måste uppfylla Lulebos allmänna uthyrningsvillkor och båda behöver vara registrerade på Mina sidor och stå i Lulebos lägenhetskö.

Lulebo tar alltid en kreditupplysning på nya, blivande hyresgäster innan vi skriver kontrakt.

Köpoängen nollställs för båda personerna när kontraktet accepteras och båda spärras från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp till och med 14 dagar efter tillträdesdatum.

Vid korttidsuthyrning kan endast en person stå på kontraktet.

Inskrivning av ytterligare hyresgäst på befintligt hyreskontrakt

Om ytterligare en hyresgäst ska skrivas in på ett befintligt hyreskontrakt gäller samma som ovan:

  • Den nya hyresgästen måste uppfylla Lulebos allmänna uthyrningsvillkor. Lulebo tar alltid en kreditupplysning på nya, blivande hyresgäster innan vi skriver kontrakt.
  • Båda personerna ska ha bott tillsammans och varit folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren. Detta ska styrkas med personbevis.
  • Den nya hyresgästen måste vara registrerad på Mina sidor och stå i Lulebos lägenhetskö.
  • Köpoängen nollställs för den nya hyresgästen när kontraktet undertecknas.

Uppsägning av del av hyreskontrakt

När två personer står på hyreskontraktet och en av dem vill flytta
I de fall där två personer står tillsammans på hyreskontraktet och en inte längre vill bo kvar är det viktigt att den person som vill flytta lämnar in en skriftlig uppsägning av sin del av kontraktet till Lulebos lägenhetsförmedling.

Om man flyttar ut utan att skriftligt säga upp sin del av hyreskontraktet har man, enligt villkoren i kontraktet, även i fortsättningen samma ansvar för lägenheten, eventuell skadegörelse eller störningar samt för betalningen av hyran som medan man bodde kvar.

  • Uppsägning av del av hyreskontrakt för lägenheter, parkeringsplatser och förråd måste göras skriftligt och är alltid bindande.
  • Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet.
  • När du säger upp din del av lägenheten blir dina delar av hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Under uppsägningstiden är båda hyresgästerna solidariskt ansvariga för lägenheten och hyresinbetalningarna.
Detta gäller även om en av hyresgästerna redan har flyttat ut ur lägenheten.

Så här säger du upp din del av ett hyreskontrakt

Lulebo skickar en skriftlig bekräftelse efter att uppsägningen har registrerats. Lulebo informerar också den kvarboende hyresgästen om att en del av hyreskontraktet har sagts upp.

Meddela Luleå Energi om uppsägningen

Meddela Luleå Energi att du har sagt upp din del av hyreskontraktet, att du tänker flytta och att du behöver ett nytt abonnemang på din nya adress. Avtalet med Luleå Energi skrivs då över på den kvarboende.

I samband med utflyttning - besiktning och nycklar

Lulebo besiktar inte lägenheter i samband med uppsägning av del av av hyreskontrakt om den andra hyresgästen erbjuds (av Lulebo) och accepterar att överta kontraktet.

I samband med utflyttning ska samtliga nycklar och taggar som hyresgästerna har kvitterat ut under hyrestiden återlämnas i Lulebos Kundcenter. Detta gäller även nycklar till tvättstuga, motorvärmare, förråd och garage samt eventuella extranycklar/-taggar som hyresgästerna har beställt och kvitterat ut hos Lulebo. Den hyresgäst som övertar kontraktet och bor kvar får därefter, i Lulebos Kundcenter, kvittera ut nycklar och taggar som hör till lägenheten.

Alternativ för den kvarboende - bo kvar eller flytta ut 

Enligt hyreslagen förfaller hela hyreskontraktet om en av de två personer som har kontraktet tillsammans säger upp sin del av kontraktet. 

  • Lulebo kan erbjuda den kvarboende hyresgästen att ta över kontraktet, men för att detta ska kunna ske måste den kvarboende hyresgästen uppfylla Lulebos allmänna uthyrningsvillkor.
  • Om den kvarboende hyresgästen inte uppfyller dessa villkor gäller samma uppsägningstid för båda kontraktsparterna och man behöver göra förberedelser för utflyttning (till exempel boka besiktning och avsätta tid för lägenhetsvisning).
  • Om den kvarboende uppfyller villkoren men inte vill bo kvar kan denne också lämna in en skriftlig uppsägning av sin del av hyreskontraktet i enlighet med ovanstående.
Snabblänkar - kontraktsfrågor

Mer detaljerad information om olika kontraktsfrågor hittar du via dessa snabblänkar:


Ladda ner

Lulebos blankett: Uppsägning, del av hyreskontrakt

Läs alltid igenom informationen på blankettens sidan 2 (om sådan finns) innan du fyller i och lämnar in den.


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt/dina hyreskontrakt och/eller om andrahandsuthyrning, lägenhetsbyten, överlåtelser eller uppsägning.