Två personer på hyreskontraktet

Kontraktsskrivning - två personer på kontraktet
Du kan inte skriva in dina barn, föräldrar, barnbarn eller syskon på ditt hyreskontrakt. Om två personer ska stå tillsammans på kontraktet behövs ett folkbokföringsintyg som visar att personerna är och har varit sammanboende och folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren. Båda personerna måste uppfylla Lulebos villkor för uthyrning och båda behöver vara registrerade på Mina sidor och stå i Lulebos lägenhetskö. Köpoängen nollställs för båda personerna när kontraktet accepteras och båda spärras från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp till och med 14 dagar efter tillträdesdatum.

Inskrivning av ytterligare hyresgäst på befintligt hyreskontrakt
Om ytterligare en hyresgäst ska skrivas in på ett befintligt hyreskontrakt gäller samma som ovan:

 • Den nya hyresgästen måste uppfylla Lulebos villkor för uthyrning.
 • Båda personerna ska ha bott tillsammans och varit folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren. Detta ska styrkas med personbevis.
 • Den nya hyresgästen måste vara registrerad på Mina sidor och stå i Lulebos lägenhetskö.
 • Köpoängen nollställs för den nya hyresgästen när kontraktet undertecknas.

Uppsägning av del av hyreskontrakt - när två personer står på hyreskontraktet och en av dem vill flytta
I de fall där två personer står tillsammans på hyreskontraktet och en inte längre vill bo kvar är det viktigt att den person som vill flytta lämnar in en skriftlig uppsägning av sin del av kontraktet till Lulebos lägenhetsförmedling.

Om man flyttar ut utan att skriftligt säga upp sin del av hyreskontraktet har man, enligt villkoren i kontraktet, även i fortsättningen samma ansvar för lägenheten, eventuell skadegörelse eller störningar samt för betalningen av hyran som medan man bodde kvar.

 • Uppsägning av del av hyreskontrakt för lägenheter, parkeringsplatser och förråd måste göras skriftligt och är alltid bindande.
 • Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet.
 • När du säger upp din del av lägenheten blir dina delar av hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Under uppsägningstiden är båda hyresgästerna solidariskt ansvariga för lägenheten och hyresinbetalningarna.
Detta gäller även om en av hyresgästerna redan har flyttat ut ur lägenheten.

Så här säger du upp din del av ett hyreskontrakt

 • Ladda ner uppsägningsblanketten, skriv ut, fyll i, skriv under och lämna sedan in den till Lulebos lägenhetsförmedling.

>>>>> Uppsägningsblankett, uppsägning del av hyreskontrakt <<<<<

Lulebo skickar en skriftlig bekräftelse efter att uppsägningen har registrerats. Lulebo informerar också den kvarboende hyresgästen om att en del av hyreskontraktet har sagts upp.

Meddela Luleå Energi om uppsägningen
Meddela Luleå Energi att du har sagt upp din del av hyreskontraktet, att du tänker flytta och att du behöver ett nytt abonnemang på din nya adress. Avtalet med Luleå Energi skrivs då över på den kvarboende.

Alternativ för den kvarboende - bo kvar eller flytta ut 
Enligt hyreslagen förfaller hela hyreskontraktet om en av de två personer som har kontraktet tillsammans säger upp sin del av kontraktet. 

 • Lulebo kan erbjuda den kvarboende hyresgästen att ta över kontraktet, men för att detta ska kunna ske måste den kvarboende hyresgästen uppfylla Lulebos uthyrningsvillkor.
 • Om den kvarboende hyresgästen inte uppfyller dessa villkor gäller samma uppsägningstid för båda kontraktsparterna och man behöver göra förberedelser för utflyttning (till exempel boka besiktning och avsätta tid för lägenhetsvisning).
 • Om den kvarboende uppfyller villkoren men inte vill bo kvar kan denne också lämna in en skriftlig uppsägning av sin del av hyreskontraktet i enlighet med ovanstående.