Allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd

Allmänna bestämmelser är de generella kontraktsvillkor som gäller vid uthyrning av Lulebos bostadslägenheter, parkeringsplatser och förråd och som alltid framgår av texten på respektive hyreskontrakts fram- och baksida.

Hyresgästen förbinder sig att följa de allmänna bestämmelserna

En hyresgäst som skrivit under ett hyreskontrakt har samtidigt accepterat den allmänna bestämmelser som gäller för det aktuella hyresobjektet och därmed förbundit sig att följa bestämmelserna.

Lulebo rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelserna innan man gör en intresseanmälan eller skriver under ett hyreskontrakt.