Allmänna bestämmelser för lägenheter, bilplatser och förråd