Snöröjning i Lulebos bostadsområden

Lulebos snöröjning sköts av olika entreprenörer. Avtalet innehåller följande specifikationer:

  • Snöskottning ska påbörjas när snödjupet uppgår till 70 mm torrsnö eller 40 mm blötsnö.
  • Halkbekämpning ska göras omgående när halkrisk förekommer.
  • Prioriterade ytor är boende och daghem, och från kommunala gator entrévägar inklusive trappor, källartrappor, ramper, nödutgångar och loftgångar. Dessa ytor ska vara skottade inom 6 timmar efter att gränsen för snödjup har uppnåtts (gäller dygnet runt).
  • För övriga ytor gäller samma regelverk men mellan kl 07.00-17.00, inte dygnet runt.

Rutiner för snöröjning i våra bostadsområden beror på hur mycket snö som kommer

Vid kraftigt snöfall under kortare tid prioriteras framkomligheten i bostadsområdena som då snöröjs med maskiner så människor som bor där kan ta sig ut. Efter att maskinerna gjort sitt finskottas det inom bostadsområdena och sist av allt körs snön bort. Beroende på snömängd kan det ta några dagar innan det är bortkört och finskottat överallt. Så är det ofta även i innerstaden där snöhögar kan bli liggande i flera dagar innan allt är bortkört. När större mängder snö faller under kort tid hinns inte heller handskottning med överallt. Vid dessa tillfällen, när det inte hunnits med att snöröjas vid just er entré, ber vi om förståelse.

I samband med snöväder följer Lulebo, tillsammans med de entreprenörer som snöröjer och halkbekämpar, utvecklingen timme för timme och gör allt vi kan för att minimera snöfallets påverkan på våra hyresgäster.


Hyresgästens ansvar innebär att:

  • Skotta framför det egna garaget. Vid kraftigt snöfall är prioritet att hålla vägar framkomliga i bostadsområdet.
  • Hålla bilplatsen fri från snö och is. Är bilplatsen tom utförs ibland skottning av traktor. På grund av risk för skador på bilar är förutsättningen att det kan göras utan risk för skador på bilar parkerade på intilliggande parkeringsplatser
  • Balkong och uteplats ska hållas fri från snö. Använd ditt goda omdöme och tänk på förbipasserande när du skottar. Om det behövs, ta hjälp av en granne som ser till att förbipasserande inte får snö på sig.

På baksidan av ditt hyreskontrakt finns komplett beskrivning av allmänna bestämmelser.