Vi utför omfattande renoveringar på Mariebergsvägen 51-91

2014-2015 utfördes fasadrenoveringar på Mariebergsvägen i Gammelstad. Hösten 2022 planeras de omfattande renoveringarna som berör invändiga åtgärder att påbörjas.

Anledningen till förestående renoveringar är att den tekniska livslängden för vatten- och avloppsstammar och för el-, värme- och ventilationsinstallationer har passerat och är i stort behov av åtgärder. Utöver avloppsstammar etc. berörs även lägenheternas kök och badrum.

Lulebo ordnar med evakueringslägenheter
Eftersom betydande arbeten ska utföras är det inte möjligt att bo kvar i lägenheterna under tiden för renoveringarna. Därför kommer det att bli aktuellt med tillfällig evakuering under tiden som arbetena pågår.

Renoveringarna innebär även standardhöjande åtgärder som påverkar hyran, de nya hyrorna fastställs efter förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Upphandling av entreprenör
Under förutsättning att upphandlingen inte överklagas räknar vi med att vi har en upphandlad byggentreprenör i januari/februari 2022. Därefter projekterar och utreder Lulebo tillsammans med byggentreprenören mer utförligt hur renoveringarna ska genomföras och på vilken gård vi inleder.

Preliminär tidplan

 • Januari-februari 2022: upphandling av byggentreprenör.
 • Våren och sommaren 2022: projektering och utredning.
 • Våren 2022: godkännandeblankett och ytterligare information lämnas till de boende.
 • Hösten 2022: Under förutsättning att samtliga hyresgäster ger sitt medgivande till förestående renoveringar av badrum och kök planerar vi att påbörja renoveringarna under hösten 2022. Troligtvis renoveras en gård i taget (dvs tre hus per etapp).
 • Detaljerad tidplan för evakuering till tillfällig lägenhet och återflytt till Mariebergsvägen tas fram för varje gård. Beroende på oförutsedda händelser kan det bli förändringar under renoveringstiden.
 • Projektet beräknas slutföras under sommaren 2025.

Planerade åtgärder i byggnaderna och i lägenheterna
Här följer en sammanställning över planerade åtgärder. En del av önskemålen från svaren i hyresgästenkäten tas med i projektet.

 • Nya avloppsledningar.
 • Nya radiatorer och värmesystem.
 • Nya vattenledningar.
 • Ny elinstallation (med skyddsjord och jordfelsbrytare).
 • Nytt fastighetsnät - fiber.
 • Nytt lägenhetsnät för data och fler uttag.
 • Ny el- och mediacentral.
 • Nya brandvarnare.
 • Byte till säkerhetsdörrar (entrédörr till lägenhet).
 • Nya köksinredningar.
 • Ny spiskåpa.
 • Diskmaskiner i samtliga lägenheter.
 • Nya vitvaror.
 • Ny golvmatta i kök, hall och förråd. Parkettgolv i övriga rum.
 • Ommålning av kök, hall.
 • Badrum med kakel, nya ytskikt (golv), nytt porslin och badrumsskåp.
 • Nya kök-, tvättställ- och duschblandare.
 • Nya takinklädnader för installationer.
 • Nya schakt för installationer.
 • Ommålning och uppfräschning av entréer. Ny belysning i trapphus.
 • Renovering av grovtvätt och tvättstuga på Mariebergsvägen 73.
 • Tillskapande av sex nya lägenheter i tidigare tvättstugeutrymmen.
Information till hyresgäster

2023-06-05: Uppdaterad tidplan anslag i trapphus

2022-07-07: Berörda hyresgäster informeras via brev

2022-06-16: Presentation berörda hyresgäster vid  informationsmöte

2022-04-06: Berörda hyresgäster informeras via brev

2021-11-12: Berörda hyresgäster informeras via brev


Kortfakta

Renovering av 161 lägenheter i sju etapper, samt tillskapande av sex nya lägenheter i tidigare tvättstugeutrymmen. Efter renovering och ombyggnation servar tvättstugan på Mariebergsvägen 73 hela området.

Kök: ny köksinredning, nya ytskikt och nya golv.

Badrum: nytt porslin, nytt kakel och klinker.

Stambyten för vatten, avlopp och värme.


Evakueringslägenhet

Är du boende och har frågor om evakueringslägenhet är du välkommen att kontakta Lägenhetsförmedlingen på tel. 0920-23 67 20, eller via e-post.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Ulrika Persson via e-post.