Tillfälliga parkeringar 2024 för Järv-, Rådjur-, Ekorr- och Vesslestigarna

Hösten 2021 anläggs tillfälliga parkeringar enligt P på kartan, detta för att vi ska vara väl förberedd till våren 2022 då renovering av garage och parkeringsytor påbörjas på Lostigen, Hjortstigen, Bäverstigen och Utterstigen. De tillfälliga parkeringarna finns i anslutning till servicehuset/kvartershuset på Lostigen och Hjortstigen, samt på Bäverstigen och Utterstigen.

Under 2023 och 2024 genomförs samma åtgärder som i övriga etapper för garage och parkeringsytor på Järvstigen, Rådjursstigen, Ekorrstigen och Vesslestigen. 

Hösten 2024 stängs de tillfälliga parkeringarna (märkta P på kartan) och under våren 2025 påbörjas arbetet med att göra dessa ytor till aktivitetsplaner. Där planerar vi att skapa ytor för streetbasket, utegym och ny lekplatsutrustning.

Mer information om dessa ytor lämnas i god tid innan arbetet påbörjas.

Karta parkeringar Hertsön 2021, reviderad 2021-10-21.

 

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Lars Henriksson via e-post.