Hur samlar Lulebo in personuppgifter?

Lulebo samlar in och behandlar de personuppgifter som den registrerade personen (en blivande hyresgäst, hyresgäst, anhörig/medhjälpare till hyresgäst eller blivande hyresgäst, andrahandshyresgäst, arbetssökande, medarbetare, extern leverantör eller enskild person) själv lämnar till bolaget i olika situationer och sammanhang.

Det kan till exempel ske:

  • när en blivande hyresgäst registrerar sig i någon av bolagets köer på hemsidans Mina sidor,
  • i samband med kontraktsskrivning eller andrahandsuthyrning,
  • när en hyresgäst använder sig av någon Lulebos tjänster såsom Mina sidor, Webbfelan eller kontaktar Lulebos kundcenter för att boka en hyresgästlokal eller beställa en extranyckel eller för att få hjälp med någonting annat,
  • när någon lämnar in en ansökan i samband med en rekrytering,
  • i samband med att ett anställningsavtal blir klart,
  • när en extern leverantör kvitterar ut eller lämnar tillbaka lånade nycklar och taggar,
  • när en förening eller organisation lämnar in en ansökan om sponsringsmedel eller
  • när en enskild person kontaktar Lulebo exempelvis via telefon, e-post eller sociala medier.

Lulebo kan också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang. Det kan då handla om text (till exempel intervjuer), namn och bild (foto och rörligt) samt ljudupptagningar.

Insamlingen sker alltså huvudsakligen genom att de registrerade personerna själva lämnar de personuppgifter som behövs men Lulebo kan också få personuppgifter från andra källor. Till exempel kan uppgifter som informerar om en lägenhetssökandes sociala och ekonomiska situation samt uppgifter om folkbokföring och adressuppdateringar komma från Luleå kommun (Stadsbyggnadsförvaltningen eller Socialförvaltningen), kreditupplysningsföretag, inkassoföretag, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket eller andra offentliga källor.

När du skickar e-post till Lulebo
När du skickar e-post till Lulebo hanterar vi innehållet i enlighet med vår e-postpolicy.