Parkering i Lulebos bostadsområden

Parkering i Lulebos bostadsområden

I Lulebos bostadsområden finns följande typer av parkeringsplatser:

  • Förhyrda platser:
    bilplatser (utomhus med motorvärmarstolpar samt i carportar, garage, och parkeringshus), husvagnsplatser och mc-platser får endast användas av hyresgäster med kontrakt på platsen.
  • Besöksparkeringar:
    avgiftsbelagd parkering, dygnet runt alla dagar i veckan.
  • Parkeringar i stadsdelscentra (Porsön, Bergnäset, Björkskatan, Hertsön):
    2 timmar gratis parkering med P-skiva, dygnet runt alla dagar i veckan.

Uthyrning av parkeringsplatser

Lulebos parkeringsplatser förmedlas via vår hemsida. Alla är välkomna att ta del av information om de parkeringsplatser som är lediga, men för att anmäla intresse för lediga objekt och för att kunna bli aktuell som hyresgäst med kontrakt på en Lulebo-parkeringsplats måste den blivande hyresgästen vara registrerad i Lulebos parkeringsplatskö som är en del av tjänsten "Mina sidor" på Lulebos hemsida.

Den blivande hyresgästen behöver också uppfylla både Lulebos allmänna uthyrningsvillkor och Lulebos särskilda villkor för parkeringsplatser.

Uthyrning av parkeringsplatser sker baserat på köpoäng och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. I vissa fall kan ett hyresobjekt också läggas ut för intresseanmälan och uthyrning enligt först-till-kvarn-principen.

Frågor om lediga parkeringsplatser, om uthyrningsprocessen och om hyreskontrakt besvaras av vårt Kundcenter.

Särskilda villkor för parkeringsplatser 

Hyreskontrakt på parkeringsplats tecknas i första hand med Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. Det är den person/de personer som står på lägenhetskontraktet som kan söka parkeringsplats. Hyresgäst med behov av fler än en parkeringsplats har möjlighet att hyra ytterligare en parkeringsplats i mån av tillgång.

Om ingen hyresgäst hos Lulebo i det aktuella bostadsområdet har anmält intresse för parkeringsplatsen har Lulebo möjlighet att hyra ut det till hyresgäster med lägenhetskontrakt i något av våra övriga bostadsområden*.

Om ingen hyresgäst alls hos Lulebo väljer att skriva hyreskontrakt har Lulebo möjlighet att erbjuda de intressenter som inte är bolagets hyresgäster* ett hyreskontrakt.

*) Om ett hyreskontrakt tecknas under dessa förutsättningar kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Andrahandshyresgäster får också hyra parkeringsplats under perioden för beviljad andrahandsuthyrning, men när en andrahandshyresgäst hyr lägenheten av förstahandshyresgästen medan han/hon hyr parkeringsplatsen av Lulebo kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften för parkeringsplatsen. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Allmänna bestämmelser för parkeringsplatser

Allmänna bestämmelser för parkeringsplatser framgår av texten på respektive hyreskontrakts fram- och baksida. Lulebo rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelser som gäller för det aktuella objektet innan man gör en intresseanmälan eller skriver under ett hyreskontrakt.

Byte av bilplats med motorvärmarstolpe - tidigast 6 månader efter tecknade av hyreskontrakt

En hyresgäst som tecknat hyreskontrakt för en bilplats utomhus och med motorvärmarstolpe måste ha hyrt och betalat för bilplatsen under minst sex (6) månader innan byte till annan bilplats med motorvärmarstolpe kan godkännas (nya regler från 1 oktober 2018). Klicka här för att läs mer om detta.

Uppsägning av parkeringsplats

Uppsägning av parkeringsplatser görs digitalt eller skriftligt och är bindande. Uppsägningstiden för parkeringsplatser framgår av hyreskontraktet. Från och med den 11 oktober 2019 har alla parkeringsplatstyper samma, avsevärt kortare och betydligt enklare uppsägningstid på tre (3) månader. Det innebär att kontraktet kan sägas upp tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen.

Avgiftsbelagda besöksparkeringar

Utöver de parkeringsplatser som Lulebos hyresgäster kan hyra har Lulebo också avsatt ytor till särskilda, icke bokningsbara besöksparkeringar för att göra det enklare för alla som vill besöka sina vänner och anhöriga i Lulebos bostadsområden.

Från april 2019 är dessa besöksparkeringar avgiftsbelagda men det är fortfarande billigt att parkera hos Lulebo. Tanken bakom förändringen är att avgiftsbeläggningen ska öka omsättningen av bilar på parkeringsplatsen och därmed ge bättre tillgänglighet för alla - både hyresgäster och deras besökare.

Parkera gratis med P-skiva i Lulebos stadsdelscentra

I våra stadsdelscentra på Bergnäset, Hertsön, Porsön och Björkskatan använder du en P-skiva för att parkera gratis i 2 timmar.

Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om parkering i Lulebos bostadsområden.

Förhyrda platser

Besöksparkeringar

Motorvärmarstyrning

Elbilsladdning


Ladda ner

Översikt - uthyrning av parkeringsplatser och förråd


Snabblänkar – när du bor hos oss

Mer detaljerad information om det mesta som du som hyresgäst kan fundera på hittar du via dessa snabblänkar:


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.