Internet ingår i hyran

Toppbild till webbsidan om internet (svenska)

Internet är sedan länge standard i alla Lulebolägenheter. Lulebos internetleverans, som ingår i hyran, består av två delar:

  1. Lunets nättjänst, som är öppet för olika leverantörers distribution av internet via stadsnätet.
  2. Lulebos internettjänst, som levereras av Bredband2 och som ger en uppkopplingshastighet på upp till 100 Mbit i båda riktningarna.

Lulebos internetleverans, både nätavgift för upp till 100 Mbit och kapacitet (upp till 100 Mbit), ingår i hyran. Inga extra avgifter tillkommer för hyresgäster som väljer att använda denna tjänst.

Flytta in – anslut datorn – börja surfa
Lulebos internettjänst är redan aktiverad i din nya lägenhet och uppkopplingen sker automatiskt, utan föregående registrering. Gör så här för att komma igång:

  • Anslut din dator med en nätverkskabel till ett datauttag och börja surfa.
  • Om det inte fungerar, anslut datorn till nästa datauttag (om sådant finns).
  • Om inget av datauttagen fungerar, kontakta Bredband2:s internetsupport.

Support för Lulebos internetleverans lämnas av Bredband2

  • Telefon: 0920-52 00 70
  • Skicka e-post till: Bredband2
  • Bredband2 erbjuder även råd, tips och hjälp via webben: KLICKA HÄR

Högre hastighet, andra betaltjänster och andra leverantörer
Hyresgäster som önskar högre hastighet än upp till 100 Mbit eller andra betaltjänster, eller som önskar använda sig av andra leverantörer än Lulebo/Bredband2, kan själv teckna egna abonnemang hos valfria leverantörer. Kontakta i så fall de önskade leverantörerna direkt. Alla kostnader för sådana tjänster täcks av hyresgästen själv. På Lunets webbplats visas de leverantörer du kan välja mellan. Välj en leverantör och skriv in din adress och vid förfrågan ditt lägenhetsnummer för att få aktuellt pris.

Valda leverantörer ger support för sina egna tjänster
Support för internettjänster som inte ingår i Lulebos standard internetleverans via Bredband2 ges av de valda leverantörerna.

När du flyttar ut
Hyresgäster som har använt Lulebos standard internetleverans behöver inte fundera på detta i samband med utflyttning. Om du har köpt högre hastighet eller andra betaltjänster, eller om du har valt andra leverantörer än Lulebo/Bredband2 måste du själv säga upp dessa tjänster i samband med utflyttning.