Dagliga aktiviteter

De dagliga aktiviteterna på Lulebos trygghetsboenden planeras av trivselvärdarna med hjälp av hyresgästerna som kommer med både önskemål och förslag. Varje trygghetsboende får minst en aktivitet om dagen. Några trygghetsboenden har aktiviteter på vardagarna, måndag-fredag, medan några har aktiviteter sju dagar i veckan, måndag-söndag.

Fasta dagar och tider underlättar hyresgästernas planering av deltagande och gör det också enklare att genomföra egna aktiviteter som exempelvis resor och utflykter eller besök av/hos vänner med mera.

Aktiviteter för kroppen, för knoppen och för nöjes skull
Aktiviteterna ska ha fokus på hälsa och välmående. Under en vanlig vecka skulle exempelvis följande kategorier av aktiviteter kunna erbjudas:

  • 2 fysiska rörelsepass med olika innehåll
  • 1 bokcirkel
  • 1 annan cirkel
  • 1 kultur- och/eller underhållningsevenemang

I tillägg till detta planeras även ren ”närvarotid” in. Det handlar om tid utan aktiviteter, då trivselvärdarna helt enkelt finns tillgängliga för hyresgäster som bara vill prata en stund.

Variation och omväxling bidrar till en vidgad värld
Trivselvärdsfunktionen och verksamheten på våra trygghetsboenden är och kommer att vara i enlighet med både Boverkets och Luleå kommuns föreskrifter. Men vi nöjer oss inte med det.

  • Alla våra trivselvärdar arbetar växelvis på trygghetsboendena på Bergnäset, Mjölkudden, Örnäset samt i Gammelstad och Råneå vilket på sikt ska ge utbudet en större bredd då fler involveras i planeringen och intryck/inspiration kommer från fler håll. Hyresgästerna får också lära känna fler personer.
  • När verksamheten fungerar fullt ut som det är tänkt kommer det också att finnas möjlighet att genomföra helt nya, större aktiviteter än tidigare. I dessa fall kan hyresgästerna också få möjlighet att uppleva saker utanför det egna trygghetsboendet; exempelvis på något av de andra trygghetsboendena eller på helt andra platser, vilket ska bidra till en vidgad värld.

Vi kommer att utvärdera hur trivselvärdarnas arbetssätt fungerar när den nya organisationen och det nya arbetssättet satt sig vilket blir tidigast i efter första halvåret 2022. Du som är hyresgäst eller anhörig är självklart alltid välkommen att höra av dig till trivselvärdarna med feedback och synpunkter som kan förbättra verksamheten.