Trivselvärdar ansvarar för dagliga aktiviteter på Lulebos trygghetsboenden

Trivselvärdar gruppbild 2021

Trivselvärdarna och de dagliga aktiviteterna ska vara en guldkant i hyresgästernas tillvaro och en källa till vardagsglädje. Lulebos trivselvärdar från vänster: Seppo Härkönen, Merja Nyberg, Eva-Lisa Olausson, Eva Öhrling och Viktoria Fredriksson. Sanna Åström saknas på bilden.


Lulebos trivselvärdar har en viktig funktion på våra trygghetsboenden. Det handlar inte om omvårdnad eller service men däremot om främjande av minst en gemensam aktivitet om dagen, ofta med fokus på hälsa och friskfaktorer. Trivselvärdarna kan också ha en rådgivande funktion och visa vägen till rätt kontaktpersoner både inom Lulebo och när det handlar om samhällstjänster som finns tillgängliga för medborgare i kommunen.

Klicka här för att läsa mer om trivselvärdsfunktionen och verksamheten på Lulebos trygghetsboenden

 

Kontakta trivselvärden vid frågor om verksamheten på våra trygghetsboenden

Fem trivselvärdar arbetar tillsammans för att tillhandahålla Lulebos trivselvärdsfunktion på alla Lulebos trygghetsboenden. För att göra det enklare för våra hyresgäster att kontakta oss har varje  trygghetsboende en trivselvärd som fungerar som kontaktperson:

Eva Öhrling, kontaktperson för Bergnäsets trygghetsboende,
ring 0920-23 67 69 eller klicka här för att skicka e-post

Eva-Lisa Olausson, kontaktperson för Råneälvens trygghetsboende,
ring 0920-23 67 82 eller klicka här för att skicka e-post

Merja Nyberg, kontaktperson för Rödkallens trygghetsboende,
ring 0920-23 67 89 eller klicka här för att skicka e-post

Seppo Härkönen, kontaktperson för Punktvägens trygghetsboende,
ring 0920-23 67 09 eller klicka här för att skicka e-post

Viktoria Fredriksson, kontaktperson för Mjölkuddens trygghetsboende,
ring 0920-23 67 10 eller klicka här för att skicka e-post

Sanna Åström, kontaktperson för Antnäs trygghetsboende,
ring 0920-23 67 32 eller klicka här för att skicka e-post