Lulebo

Affärslokaler Bergnäset

Bergnäset ligger cirka 2,5 km sydväst om centrala Luleå. Här bor ca. 3700 invånare i villor, flerfamiljshus, hyresrätter och bostadsrätter. Bergnäset består av Gamla Bergnäset, Trollnäs, Trolleberg, Trollheden, Bergstaden och Kallax företagsstad med en mängd företag.

Det finns skolor för klass 1-9 och det är väl försörjt med förskolor i området. Här finns även ett vård- och omsorgsboende, livsmedelsbutik, vårdcentral och folktandvård, och en idrottsanläggning. Visa Bergnäset på karta


Bovärden

Bovärden ansvarar för frågor som rör drift och skötsel av fastigheten. Kontakta alltid bovärden innan du gör förändringar, renoveringar eller ombyggnationer i lokalen, eller när något i lokalen eller fastigheten inte fungerar tillfredsställande.


Skötsel och underhåll

Vi har avtal med entreprenörer som sköter snöskottning, gräsklippning, trappstädning och reparationer av olika slag.

Kontaktuppgifter

Arne Ekström
Lokaluthyrare
Telefon: 0920-23 67 53
Kontakta mig


Felanmälan

Felanmälan är bemannad under kontorstid. Kvällar och helger svarar SOS Alarm. Det finns alltid en bovärd som har jour och som nås via SOS om något akut inträffar. Tänk på att du betalar kostnader för felavhjälpning och jour om det inte ingår i hyran enligt hyreskontraktet.

Felanmälan: 0920-23 67 40


Verksamhetsfrågor

Planerar du att förändra din verksamhet och undrar du vad som gäller enligt hyresavtal, villkorsändringar eller uppsägningstid etc. ber vi dig kontakta Bovärden.


Hyresgästlokaler

Gäller det en hyresgästlokal, kontakta Kundcenter. Läs mer om våra hyresgästlokaler här.

Det innebär att du ibland kan stöta på personal som inte bär Lulebokläder. I de flesta hyresavtal för lokaler avtalas att du ska teckna eget abonnemang med Renhållningen för sophämtning och med en elleverantör. Nätavgift för el betalas dock alltid till Luleå Energi.


Internet i lokalen

Det finns bredband via fiber i våra lokaler, du tecknar själv avtal med den interntetleverantör du väljer. Lunet svarar på frågor gällande vilka som levererar internet via stadsnätet.


Aktiviteter i våra stadsdelscentran

De senaste åren har vi arrangerat en mängd aktiviteter i våra centran. Syftet har varit att skapa trivsel och möten bland våra hyresgäster och att få fler att besöka butikerna. Har du idéer eller planerar du att genomföra en aktivitet tillsammans med andra affärsidkare i området ser vi positivt på det, kontakta i så fall vår lokalutvecklare.

I de flesta bostadsområden finns en områdesgrupp med representanter för skola, föreningar och verksamheter inom området. De är delaktiga i planering och genomförande av exempelvis Hertsödagen och liknande arrangemang. Läs mer om hur du kommer i kontakt med olika områdesgrupper på Luleå kommuns hemsida.