Avgiftsbelagda besöksparkeringar

P-skyltar betalparkering
Zon-tavlor vid infarten till Lulebos bostadsområden visar att parkeringsplatserna är avgiftsbelagda och att Securitas bevakar och kontrollerar p-avgiften. Tilläggsskyltar ger information om olika betalningsalternativ och hur man gör för att använda de olika parkeringsapparna och möjligheten till SMS-parkering.

I Lulebos bostadsområden finns följande typer av parkeringsplatser:

 • Förhyrda platser:
  garage, carportar, husvagnsplatser, mc-platser och bilplatser med motorvärmarstolpar, får endast användas av hyresgäster med kontrakt på platsen.
 • Besöksparkeringar:
  avgiftsbelagd parkering, dygnet runt alla dagar i veckan. Parkeringsavgift måste betalas för alla registreringspliktiga fordon som parkeras på Lulebos besöksparkeringar.
 • Parkeringar i stadsdelscentra (Porsön, Bergnäset, Björkskatan, Hertsön):
  2 timmar gratis parkering med P-skiva*, dygnet runt alla dagar i veckan.

Utöver de garage, carportar och bilplatser med motorvärmarstolpar som Lulebos hyresgäster kan hyra har Lulebo också avsatt ytor till särskilda, icke bokningsbara besöksparkeringar för att göra det enklare för alla som vill besöka sina vänner och anhöriga i Lulebos bostadsområden.

Från april 2019 är dessa besöksparkeringar avgiftsbelagda men det är fortfarande billigt att parkera hos Lulebo. Tanken bakom förändringen är att avgiftsbeläggningen ska öka omsättningen av bilar på parkeringsplatsen och därmed ge bättre tillgänglighet för alla - både hyresgäster och deras besökare.

Befintlig skyltning gäller - precis som vanligt

320 zon-tavlor vid infarten till varje Lulebo bostadsområde visar att parkeringsplatserna är avgiftsbelagda och att Securitas bevakar och kontrollerar p-avgiften. Ett antal tilläggsskyltar ger information om olika alternativ för betalning samt om hur man gör för att använda de olika parkeringsapparna och möjligheten till SMS-parkering. 

Inne på bostadsområdena och i stadsdelscentra skyltas förhyrda parkeringar på samma sätt som tidigare medan avgiftsbelagda gästparkeringar skyltas med pil höger/vänster. Var alltid uppmärksam på skyltningen i anslutning till våra parkeringar.

Taxa för avgiftsbelagda besöksparkeringar inom Lulebos bostadsområden

Det är billigt att parkera inom Lulebos bostadsområden jämfört med i andra delar av Luleå. Vid införandet av avgiftsbeläggningen var taxan:

 • 4 kr/timme eller 30 kr/dygn.
 • I stadsdelscentra gäller 2 timmar gratis parkering med P-skiva*. P-skivor finns att hämta i livsmedelsbutikerna i de tre stadsdelscentran (Porsön, Björkskatan, Hertsön) samt i Lulebos Kundcenter på Köpmangatan 27.
 • Digitala parkeringstillstånd/månadskort, som finns att köpa via parkeringsapparna, ger 30 dagars parkering för 625 kr vilket blir mindre än 21 kr per dag.  

De olika parkeringsapparna har alltid uppdaterad information om avgifter.

*) Om du inte har någon P-skiva går det lika bra att skriva upp datum och ankomsttid på en lapp som du lägger synligt på instrumentbrädan i bilen.

Parkeringsavgift kan erläggas på många olika sätt

Precis som på alla andra avgiftsbelagda parkeringsplatser i Luleå finns det många olika sätt att betala parkeringsavgift när du parkerar på Lulebos områden. 

 • Totalt 19 st betalautomater för kortbetalning finns utplacerade över Lulebos områden, se listan i faktarutan på den här sidan.
 • Ett flertal parkeringsappar finns tillgängliga som kan användas för att betala parkeringsavgiften, se skyltning på platsen samt länkar i faktarutan på den här sidan.
 • SMS-parkering är också möjlig.

Lulebos alla besöksparkeringar är fördelade över fyra zoner. När du betalar parkeringsavgiften väljer du den zon du tänker parkera i. Oavsett vilken Lulebo-zon du har betalat för kan du parkera i alla Lulebo-zoner under hela den period som du har betalat för. 

Parkeringsböter

Vid olovlig parkering eller vid parkering utan att betala parkeringsavgift kan parkeringsböter utfärdas i enlighet med följande (2019-04-01):

 • 450 kr för parkering på markerad parkeringsplats utan att erlägga parkeringsavgift.
 • 1 300 kr för parkering på handikapplats utan speciellt tillstånd.
 • 650 kr för parkering utanför markerad parkeringsplats.
Här finns betalautomater

Klicka på adressen för att visa en karta. En röd pil på kartan visar automatens placering.


Länkar till parkeringsappar

Aktuell information om tillgängliga parkeringsappar, zon-nummer, samt hur du gör för att betala parkeringen finns alltid skyltad vid infarten till Lulebos parkeringsområden och i anslutning till betalautomaten.