Hyresgäster får tillgång till renoverade garage och bilplatser i etapp 2

Från och med augusti 2022 kunde hyresgäster på Lostigen och Bäverstigen åter börja nyttja sina bilplatser och/eller garage. Under oktober 2022 var samtliga bilplatser och garage på Hjortstigen och Utterstigen klara att tas i bruk.

Efterfrågan på elbilsladdning i Lulebos bostadsområden ökar hela tiden. När vi bygger nya eller renoverar befintliga parkeringsplatser utrustar vi dem därför samtidigt med nya motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för hyresgästerna.

Individuell mätning och debitering av el
För de renoverade och nybyggda bilplatserna/garagen införs från och med 1 november 2022 individuell mätning och debitering av el. Det innebär att ni endast betalar för den el ni förbrukar. Debitering sker i efterskott och framgår på er hyresavi.

Elbilsladdning och motorvärmaruttag i samma enhet
Motorvärmarhuvarna styrs med hjälp av en app (Zpark) som erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Man kan bara använda ett uttag åt gången.

Läs mer här om hur du gör för att använda Zpark

Har du frågor är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.