Ordningsregler för användning av Lulebos hyresgästlokaler

Den hyresgäst som har bokat lokalen ansvarar för att ha en gällande hemförsäkring, att ha eventuella tillstånd som behövs för den tänkta aktiviteten i lokalen, att informera övriga deltagare om gällande ordningsregler och att dessa ordningsregler följs.

 • Rökning är inte tillåtet och inga djur får vistas i hyresgästlokalen som ska vara tillgänglig för alla – även för allergiker.
 • Broddar och skor med dubbar får inte användas i lokalen då de förstör golven.
 • Ingen verksamhet/aktivitet får förekomma i lokalen efter kl 22.00 eller före kl 09.00.
 • Om störningsjouren behöver åka ut och kan konstatera en störning debiteras kostnaden för utryckningen den hyresgäst som gjort bokningen.

Den hyresgäst som har bokat lokalen ansvarar också för nycklarna, för hyresgästlokalens och inventariernas totala skick samt för att hela lokalen städas efter användning:

 • Plocka ihop (inomhus och uthomhus) och släng allt avfall i rätt kärl i soprummet.
 • Torka av bord och vågräta ytor med trasa.
 • Dammsug och våttorka golven.
 • Rengör toaletten/toaletterna.
 • Om Lulebos städutrustning används ska denna återställas till anvisad plats för ökad livslängd.

Anmäl omgående stöld eller skador på lokalen och dess utrustning till Lulebos Felanmälan.

 • Om Lulebo måste beställa städning eller ersätta nycklar, inventarier eller utrustning efter användning av lokalen debiteras dessa kostnader den hyresgäst som gjort bokningen.
 • Hyresgäst som missbrukat förtroendet att använda hyresgästlokalen kan också bli spärrad från att boka och använda lokalen under minst 12 månader framåt.

För mer information samt för att göra en bokning, vänligen kontakta vårt Kundcenter.