Bildtext saknas

Bilden visar en del av bostadsområdet på Tunastigen.

Tunastigen - ett älvnära boende

Tunastigen, 4 km nordväst om Luleå city, erbjuder närhet till naturen och Lule älv. Tunastigen (kvarteret Kristallen) tillhör stadsdelen Notviken som består av delområdena: Tuna, Gamla Notviken, Notviksstan och Jernstan. Invånarantalet på Tunastigen uppgår till cirka 1700 personer, flertalet bor i hyresrätt.

Mellan ett handelsområde och centrala Luleå

Tunastigen, mitt emellan Storhedens handelsområde och centrala Luleå, ligger intill Lule Älv och på gång- och cykelavstånd från centrala Luleå. Promenad- och cykelstråket går delvis längs med med Lule Älv och är omtyckt , även för de som inte bor inom stadsdelen. Bostadsområdet erbjuder kyrka, gym, idrottsplats och fotbollsplan. Närmaste livsmedelsbutik finns i grannstadsdelen Mjölkudden (avstånd 1,5 km).

Förskola och grundskola

Tunaskolan ligger i området Notviken/Mjölkudden. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Och inom stadsdelen Notviken finns även en L-skola (F-3), två förskolor samt två vård- och omsorgsboenden.

Lulebos bostäder på Tunastigen

Lulebos bestånd på Tunastigen består av sex gårdar som inramas av U-formade huskroppar. Här har Lulebo drygt 370 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök.

Hyresgästlokaler

På Tunastigen finns en hyresgästlokal som våra hyresgäster har möjlighet att låna för speciella tillfällen. (Hyresgästlokalen är för närvarande inte tillgänglig för utlåning.)

Lulebo utvecklar bostadsområdet

Lulebo arbetar kontinuerligt med renovering och underhåll av det befintliga bostadsbeståndet. Läs mer om kommande, pågående och avslutade projekt i vårt bestånd.

Boendemöten

Vi bjuder regelbundet in våra hyresgäster till boendemöten i det egna bostadsområdet.


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt besvaras av besvaras av Lulebos lägenhetsförmedling.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till hela vår serviceorganisation.


Läs mer om Luleås stadsdelar

På Luleå kommuns hemsida hittar du mer information om Luleå och de olika stadsdelarna.