Uppsägning av hyreskontrakt för lägenhet, parkeringsplats och förråd

Bildtext saknas

Uppsägning av hyreskontrakt för lägenheter, parkeringsplatser och förråd görs antingen med e-signering eller skriftligt, på Lulebos blankett, och är alltid bindande. 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet. När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Enligt hyreslagen kan ett hyreskontrakt som avser en bostadslägenhet och som gäller tills vidare (för obestämd tid) sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen. När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 8 september gäller uppsägningstiden till den 31 december.

Bonus för trogna hyresgäster:
Om en hyresgäst som har bott i samma Lulebo-lägenhet i fem (5) år eller längre ska flytta till en ny Lulebo-lägenhet kan uppsägning göras utan uppsägningstid.

Vid uppsägning av lägenhet för dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Om uppsägningen kommer in till Lulebo inom en månad efter att hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en (1) kalendermånad och räknas fram till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. Annars gäller tre (3) månaders uppsägningstid. När den avlidnes hyreskontrakt för lägenheten sägs upp blir eventuella övriga hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid. 

Läsr mer om vad som gäller när en hyresgäst avlider.

Årshyran för Lulebos studentlägenheter är fördelad på 10 månader och utgår med 1/10 per månad under perioden augusti-maj. 

För studentlägenheterna gäller att uppsägningstiden är en (1) kalendermånad och räknas fram till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. Hyreskontrakt som sägs upp i april eller maj avslutas till och med sista juli på grund av de hyresfria månaderna. Hyresgästen har inte rätt till ersättning i de fall hen inte skulle kunna nyttja de betalningsfria månaderna.

När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid. 

Exempel: Om du säger upp din studentlägenhet den 8 september gäller uppsägningstiden till den 31 oktober.

Bonus för trogna hyresgäster:
Om en hyresgäst som har bott i samma Lulebo-lägenhet i fem (5) år eller längre ska flytta till en ny Lulebo-lägenhet kan uppsägning göras utan uppsägningstid.

Från och med den 11 oktober 2019 har alla parkeringsplatstyper och förråd samma, avsevärt kortare och betydligt enklare uppsägningstid på tre (3) månader vilket innebär att kontraktet kan sägas upp tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Exempel: Om du säger upp din parkeringsplats eller ditt förråd den 8 september gäller uppsägningstiden till den 31 december.

Så här säger du upp ditt hyreskontrakt

Det finns ingen möjlighet för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd lägenhet. Den nuvarande hyresgästen kan däremot ge den nya hyresgästen fullmakt och rätt att kvittera ut lägenhetsnycklar och övriga nycklar som hör till lägenhetsavtalet tidigare än vad som anges på hyresavtalet.

Följande saker måste utflyttande hyresgäst ordna för att en tidigare inflyttning ska vara möjlig.

Följande saker måste inflyttande hyresgäst ordna för att en tidigare inflyttning ska vara möjlig.

Läs mer om vad som gäller för tidigare inflyttning.

Viktigt!

Notera att den nuvarande hyresgästen som kontraktsinnehavare är fortsatt ansvarig för lägenheten fram till kontraktstidens utgång. Kontrollera också med era respektive försäkringsbolag vad som gäller.

Uppsägning av del av hyreskontrakt

När två personer står på hyreskontraktet och en av dem vill flytta
I de fall där två personer står tillsammans på hyreskontraktet och en inte längre vill bo kvar är det viktigt att den person som vill flytta lämnar in en skriftlig uppsägning av sin del av kontraktet till Lulebos Kundcenter.

Om man flyttar ut utan att skriftligt säga upp sin del av hyreskontraktet har man, enligt villkoren i kontraktet, även i fortsättningen samma ansvar för lägenheten, eventuell skadegörelse eller störningar samt för betalningen av hyran som medan man bodde kvar.

Läs mer om vad som gäller när man är två på kontraktet.

Så här säger du upp din del av ett hyreskontrakt

Förbesiktning enligt slumpmässigt urval

För att förebygga onödiga vakanser väljer Lulebo slumpmässigt ut ett visst antal uppsagda lägenheter för en tidig förbesiktning. Om din uppsagda lägenhet blir utvald kommer Lulebo kort efter uppsägningen att kontakta dig för att komma överens om en tidpunkt för detta. Förbesiktningen, som går relativt snabbt att göra, är en enklare kontroll av lägenhetens skick för att bedöma möjligheterna att hyra ut den till en ny hyresgäst. Lulebos personal tittar till exempel på ytskikten och frågar om det förekommer några fel eller problem i lägenheten som behöver åtgärdas.

Avsätt tid för lägenhetsvisning

Som nuvarande hyresgäst är du, enligt 26 § i hyreslagen, skyldig att visa lägenheten för intresserade/blivande hyresgäster under de första veckorna av uppsägningstiden. Lulebo informerar alla intressenter som erbjuds visning om dina kontaktuppgifter och de tar själva kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.

Om du är sjuk eller av annan orsak inte själv kan visa din lägenhet måste du utse en annan person som kan visa lägenheten i ditt ställe. Uppsagda lägenheter som redan står tomma, som är slutbesiktade och där samtliga nycklar har återlämnats visas av Lulebo.

Säg upp eller flytta dina avtal och abonnemang 

Har du använt Lulebos internetleverans behöver du inte göra någonting i samband med utflyttning men om du har köpt andra tjänster eller om du har valt en annan internetleverantör än den som ingår i Lulebos hyra måste du komma ihåg att säga upp eller beställa flyttning av ditt/dina abonnemang till din nya adress.

Här kan du läsa mer om detta

Har du aktiverat de tv-tjänster och kanalpaket som ingår i Lulebos hyra måste du kontakta Telia för att avaktivera dessa fibertjänster så att den som flyttar in på adressen kan aktivera tjänsterna i sitt namn. Har du köpt andra tv-tjänster eller valt andra tv-leverantörer måste du komma ihåg att säga upp eller beställa flyttning av ditt/dina abonnemang till din nya adress. 

Här kan du läsa mer om detta

Kringutrustning som tillhör dig tar du förstås med dig när du flyttar. Mediaomvandlare som satt i mediaskåpet när du flyttade in lämnar du kvar i lägenheten.

Meddela Luleå Energi att du ska flytta

Meddela Luleå Energi att du har sagt upp din lägenhet och att du behöver ett nytt abonnemang på din nya adress. Notera att du betalar både nätavgift och elförbrukning i lägenheten fram till och med det datum som angetts för uppsägningstidens utgång.

Boka slutbesiktning

I samband med din uppsägning behöver du kontakta din bovärd för att boka tid för slutbesiktning. Gör gärna detta så tidigt som möjligt så att du får välja en tid som passar dig bra. 

Snabblänkar - kontraktsfrågor

Mer detaljerad information om olika kontraktsfrågor hittar du via dessa snabblänkar:

Inför utflyttningen


Uppsägningstider

Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet. Vid uppsägning av lägenhet blir eventuella övriga hyreskontrakt, exempelvis för parkeringsplatser och förråd, automatiskt uppsagda.

  • För lägenhet gäller 3 månaders uppsägningstid (särskilda regler gäller för uppsägning vid dödsfall)
  • För studentlägenhet gäller 1 månads uppsägningstid
  • För parkeringsplatser och förråd gäller 3 månaders uppsägningstid

Om en hyresgäst som har bott i samma Lulebo-lägenhet i fem (5) år eller längre ska flytta till en ny Lulebo-lägenhet kan uppsägning göras utan uppsägningstid.


Ladda ner

Läs alltid igenom informationen på blankettens sidan 2 (om sådan finns) innan du fyller i och lämnar in den.


Ändrade villkor från 11 oktober 2019

Tidigare tillämpade Lulebo lagstadgade villkor för uppsägning av hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd men från och med 11 oktober 2019 får alla bilplatstyper och förråd samma, avsevärt kortare och betydligt enklare uppsägningstid på 3 månader.

Inget tidigare tillträde till uppsagda bilplatser
Möjligheten för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd bilplats tas bort. Behovet försvinner helt enkelt med de nya, kortare uppsägningstiderna.

Inget tidigare tillträde till uppsagda lägenheter
Från och med den 11 oktober 2019 tog Lulebo också bort den nuvarande möjligheten för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd lägenhet.


 Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt/dina hyreskontrakt och/eller om andrahandsuthyrning, lägenhetsbyten, överlåtelser eller uppsägning.