Lulebo

Uppsägning av lägenhet, bilplats och förråd

Hyresavtal för lägenheter - 3 månaders uppsägningstid
Uppsägningstiden för lägenheter framgår av det aktuella hyresavtalet. Enligt hyreslagen kan ett hyresavtal som avser en bostadslägenhet och som gäller tills vidare (för obestämd tid) sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Exempel: om du säger upp din lägenhet den 8 september så gäller uppsägningstiden till den 31 december.

När en hyresgäst säger upp sin lägenhet blir även hyresavtal för bilplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid. 

Hyresavtal för studentlägenhet - 1 månads uppsägningstid
Uppsägningstiden för studentlägenheter framgår av det aktuella hyresavtalet. För Lulebos studentlägenheter gäller att uppsägningstiden är en (1) kalendermånad och räknas fram till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen.

Särskilda regler vid dödsfall
Vid uppsägning av lägenhet för dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden är då en (1) kalendermånad och räknas fram till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller dock endast om uppsägningen inkommer inom en månad efter att hyresgästen har avlidit. Annars gäller tre månaders uppsägningstid. Hyreskontraktet måste sägas upp av samtliga dödsbodelägare. För att styrka detta krävs legitimation och intyg från Skatteverket som visar vilka som är dödsbodelägare. Klicka här för mer information. 

Hyresavtal för bilplats utomhus – arrendeavtal (ändras den 11 oktober 2019)
Vid hyra av bilplatser utomhus (utan el, med stolpe eller carport) gäller hyresavtalet alltid till och med den 30 september. Uppsägning måste ske senast tre (3) kalendermånader innan den 30 september annars förlängs hyresavtalet automatiskt med ytterligare tolv (12) månader att gälla till den 30 september nästkommande år.

Hyresavtal för garage och förråd - 9 månaders uppsägningstid (ändras den 11 oktober 2019)
Uppsägningstiden för garage och förråd framgår av det aktuella hyresavtalet. För Lulebos garage och förråd gäller att uppsägningstiden är nio (9) kalendermånader och räknas fram till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen.


Ändrade villkor från 11 oktober 2019

Enklare och mer kundvänliga villkor för uppsägning av bilplatser och förråd
Från och med 11 oktober 2019 får hyresgäster som hyr bilplatser och förråd av Lulebo enklare och mer kundvänliga villkor för uppsägning av dessa.

  • Alla bilplatstyper och förråd får samma, avsevärt kortare och betydligt enklare uppsägningstid på tre (3) månader (avtalet kan sägas upp tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen).
  • Möjligheten för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd bilplats tas bort. Behovet försvinner helt enkelt med de nya, kortare uppsägningstiderna.

Inget tidigare tillträde till uppsagda lägenheter
Från och med den 11 oktober 2019 tar Lulebo också bort den nuvarande möjligheten för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd lägenhet.

Uppsägning görs skriftligt och är bindande – använd gärna Lulebos blankett
Uppsägning av bilplatser, förråd och lägenheter görs skriftligt och är bindande. Klicka här för att ladda ner blanketter som underlättar uppsägningen.