Uppsägning av hyreskontrakt för lägenhet, parkeringsplats och förråd

Uppsägning av hyreskontrakt för lägenheter, parkeringsplatser och förråd görs antingen med e-signering eller skriftligt och är alltid bindande. Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet. När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Så här säger du upp ditt hyreskontrakt

  • Kontakta Kundcenter via telefon eller e-post för att säga upp din lägenhet med e-signering eller
  • Ladda ner en uppsägningsblankett, fyll i, skriv under och lämna sedan in den till Lulebos Kundcenter
  • Vid uppsägning av lägenhet för dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Här hittar du mer information om detta.

Uppsägning av del av hyreskontrakt - när två personer står på hyreskontraktet och en av dem vill flytta
I de fall där två personer står tillsammans på hyreskontraktet och en inte längre vill bo kvar är det viktigt att den person som vill flytta lämnar in en skriftlig uppsägning av sin del av kontraktet till Lulebos lägenhetsförmedling.

Om man flyttar ut utan att skriftligt säga upp sin del av hyreskontraktet har man, enligt villkoren i kontraktet, även i fortsättningen samma ansvar för lägenheten, eventuell skadegörelse eller störningar samt för betalningen av hyran som medan man bodde kvar. Klicka här för att läsa mer om detta.

Så här säger du upp din del av ett hyreskontrakt

  • Ladda ner uppsägningsblanketten för del av hyreskontrakt, skriv ut, fyll i, skriv under och lämna sedan in den till Lulebos lägenhetsförmedling.

Klicka här för mer information om uppsägning av del av hyreskontrakt.

>>>>> Uppsägningsblankett, en person på hyreskontraktet <<<<<

>>>>> Uppsägningsblankett, två personer på hyreskontraktet <<<<<

>>>>> Uppsägningsblankett, uppsägning del av hyreskontrakt <<<<<

>>>>> Ladda ner folder med städtips, praktiska råd och checklista för dig som flyttar <<<<<

Förbesiktning enligt slumpmässigt urval
För att förebygga onödiga vakanser väljer Lulebo slumpmässigt ut ett visst antal uppsagda lägenheter för en tidig förbesiktning. Om din uppsagda lägenhet blir utvald kommer Lulebo kort efter uppsägningen att kontakta dig för att komma överens om en tidpunkt för detta. Förbesiktningen, som går relativt snabbt att göra, är en enklare kontroll av lägenhetens skick för att bedöma möjligheterna att hyra ut den till en ny hyresgäst. Lulebos personal tittar t ex på ytskikten och frågar om det förekommer några fel eller problem i lägenheten som behöver åtgärdas.

Boka besiktning
I samband med din uppsägning behöver du kontakta din bovärd för att boka tid för besiktning. Gör gärna detta så tidigt som möjligt så att du får välja en tid som passar dig bra. Här hittar du kontaktinformation till alla våra bovärdar.

Avsätt tid för lägenhetsvisning
Som nuvarande hyresgäst är du, enligt 26 § i hyreslagen, skyldig att visa lägenheten för intresserade/blivande hyresgäster under uppsägningstiden. Lulebo informerar alla intressenter som erbjuds visning om dina kontaktuppgifter och de hör själva av sig för att boka tid med dig.

Om du är sjuk eller av annan orsak inte själv kan visa din lägenhet måste du utse en annan person som kan visa lägenheten i ditt ställe. Uppsagda lägenheter som redan står tomma och där samtliga nycklar har återlämnats visas av Lulebo.


Uppsägningstider

Uppsägning av lägenhet – 3 månaders uppsägningstid
Enligt hyreslagen kan ett hyreskontrakt som avser en bostadslägenhet och som gäller tills vidare (för obestämd tid) sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen. När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Exempel: Om du säger upp din lägenhet den 8 september gäller uppsägningstiden till den 31 december.

Särskilda regler för uppsägning vid dödsfall
Vid uppsägning av lägenhet för dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Inkommer uppsägning inom en månad efter att hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en (1) kalendermånad. Annars gäller tre (3) månaders uppsägningstid. Klicka här för mer information om vad som gäller vid dödsfall.

Uppsägning av studentlägenhet – 1 månads uppsägningstid
För Lulebos studentlägenheter gäller att uppsägningstiden är en (1) kalendermånad och räknas fram till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid. 

Exempel: Om du säger upp din studentlägenhet den 8 september gäller uppsägningstiden till den 31 oktober.

Uppsägning av parkeringsplats och förråd – 3 månaders uppsägningstid
Från och med den 11 oktober 2019 har alla parkeringsplatstyper och förråd samma, avsevärt kortare och betydligt enklare uppsägningstid på tre (3) månader vilket innebär att kontraktet kan sägas upp tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Exempel: Om du säger upp din parkeringsplats eller ditt förråd den 8 september gäller uppsägningstiden till den 31 december.


Ändrade villkor från 11 oktober 2019

Tidigare tillämpade Lulebo följande lagstadgade villkor för uppsägning av hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd:

  • Parkeringsplats utomhus (utan el, med motorvärmarstolpe eller carport):
    Arrendeavtal – hyreskontraktet gäller alltid till och med den 30 september. Uppsägning måste ske senast tre (3) kalendermånader innan den 30 september annars förlängs kontraktet automatiskt med ytterligare tolv (12) månader, till och med den 30 september nästkommande år.
  • Garage och förråd: Uppsägningstiden för Lulebos garage och förråd var nio (9) kalendermånader.

Från och med 11 oktober 2019 får hyresgäster som hyr parkeringsplatser och förråd av Lulebo enklare och mer kundvänliga villkor för uppsägning av dessa.

  • Alla bilplatstyper och förråd får samma, avsevärt kortare och betydligt enklare uppsägningstid på tre (3) månader (kontraktet kan sägas upp tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen).
  • Möjligheten för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd bilplats tas bort. Behovet försvinner helt enkelt med de nya, kortare uppsägningstiderna.

Inget tidigare tillträde till uppsagda lägenheter
Från och med den 11 oktober 2019 tog Lulebo också bort den nuvarande möjligheten för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd lägenhet.