Ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning

Om en kontraktsinnehavare under en tid behöver bo någon annanstans än i sin hyreslägenhet kan denne i vissa fall hyra ut lägenheten i andra hand. Man måste dock alltid ha Lulebos tillåtelse att hyra ut sin lägenhet. Otillåten andrahandsuthyrning, utan tillstånd från vare sig Lulebo eller Hyresnämnden, kan utgöra grund för uppsägning av hyreskontraktet. Detsamma gäller om tillståndet grundats på oriktiga uppgifter.

Viktig information om andrahandsuthyrning

 • En förutsättning för att få tillstånd till andrahandsuthyrning är att kontraktsinnehavaren själv varaktigt, under minst ett (1) år, har bott i lägenheten.
 • Bara studenter kan hyra studentlägenheter i andra hand.
 • Ett tillstånd till andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat. Om du vill förlänga din andrahandsuthyrning måste du lämna in en ny, komplett ansökan om andrahandsuthyrning.
 • Tillståndet till andrahandsuthyrning är också begränsat att gälla för angiven andrahandshyresgäst. Om du vill byta till en ny andrahandshyresgäst under tiden för beviljad andrahandsuthyrning måste du lämna in en ny ansökan om andrahandsuthyrning.
 • Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att överta förstahandskontraktet.
 • Om förstahandshyresgästen inte flyttar tillbaka senast när tiden för beviljad andrahandsuthyrning löper ut ska hyreskontraktet, enligt hyresvillkoren, sägas upp.
 • Det är olagligt att ta ut för hög hyra av andrahandshyresgästen.
 • Andrahandshyresgäster har möjlighet att hyra parkeringsplats (OBS! gäller ej garage) av Lulebo under perioden för beviljad andrahandsuthyrning, men när en andrahandshyresgäst hyr en lägenheten av förstahandshyresgästen medan han/hon hyr parkeringsplatsen av Lulebo kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften för parkeringsplatsen. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Enligt hyreslagen krävs betydande skäl för att få tillstånd till andrahandsuthyrning

Betydande skäl kan till exempel vara att den sökande ska arbeta eller studera på annan ort under en begränsad tid. Ett önskemål om att på prov kunna bo tillsammans med en partner kan också vara ett beaktansvärt skäl under förutsättning att man inte har bott tillsammans under de senaste fem (5) åren. Det är alltid hyresgästen som i samband med sin ansökan måste kunna styrka att villkoren för att få tillstånd till andrahandsuthyrning är uppfyllda, till exempel genom att bifoga anställningsavtal, studieintyg eller ett folkbokföringsintyg som visar det blivande samboparets respektive adresser under de senaste fem åren. 

Förstahandshyresgästen är alltid fullt ansvarig för lägenheten

Upprätta ett skriftligt avtal med andrahandshyresgästen
Andrahandsuthyrning innebär att en förstahandshyresgäst låter någon annan självständigt använda dennes lägenhet. Den som har hyreskontrakt med Lulebo är alltid fullt ansvarig för hyresinbetalningar, störningar, skadegörelse etc, även under den tid som lägenheten är uthyrd i andra hand. Tänk därför på att upprätta ett skriftligt hyreskontrakt som reglerar vad som gäller mellan parterna inklusive hur hyresinbetalningar från andrahandshyresgästen till förstahandshyresgästen ska skötas.

Fullmakt - ombud för hyresgäst vid utlandsvistelse
En förstahandshyresgäst som under uthyrningstiden kommer att vistas utomlands måste ge någon som bor i Sverige fullmakt att företräda sig i sina lägenhetsärenden. Använd gärna vår fullmaktsblankett som lämnas ifylld och signerad till Lulebos Kundcenter.

Gör alltid en flyttanmälan - både till Skatteverket och till Lulebo

Enligt lagen måste man vara folkbokförd där man bor. Kom därför ihåg att göra en flyttanmälan till Skatteverket, både vid utflyttning ur lägenheten och vid återinflyttning i lägenheten efter avslutad period av andrahandsuthyrning. Det är också viktigt att meddela Lulebo både om den tillfälliga adressen ändras och när man tänker flytta tillbaka till sin lägenhet, särskilt om andrahandsuthyrningen avslutas tidigare än planerat, så att vi kan skicka hyresavin och annan information till rätt adress.

Använd Lulebos blankett för att ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning görs skriftligt. Använd vår ansökningsblankett som lämnas till Lulebos lägenhetsförmedling tillsammans med:

 • dokument som styrker de betydande skäl som anges i ansökan, till exempel anställningsavtal, studieintyg eller folkbokföringsintyg som visar ett blivande sambopars respektive adresser de senaste fem (5) åren.

En student som ska hyra en studentlägenhet i andra hand måste visa intyg som styrker studier vid Luleå tekniska universitet.

Först när de sökande har lämnat in en komplett ansökan kan vi pröva ärendet

En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att den sökande har lämnat in en komplett ansökan. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas tillstånd till andrahandsuthyrning är uppfyllda.

Viktigt att lämnade uppgifter är riktiga

Det är viktigt att lämna riktiga uppgifter i ansökan. Andrahandsuthyrning baserat på oriktiga uppgifter kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Handläggningstid - cirka tre månader

Handläggningstiden för ansökan om andrahandsuthyrning är cirka tre månader från att en komplett ansökan har inkommit.

Under perioden juni-augusti handläggs inga ansökningar om tillstånd till andrahandsuthyrning utom för studentlägenheter.

Om Lulebo avslår ansökan har hyresgästen möjlighet att hos Hyresnämnden ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning.

Snabblänkar - kontraktsfrågor

Mer detaljerad information om olika kontraktsfrågor hittar du via dessa snabblänkar:


Ladda ner

Läs alltid igenom informationen på blankettens sidan 2 (om sådan finns) innan du fyller i och lämnar in den.

Glöm inte att bifoga styrkande dokument
En förutsättning för att Lulebo ska kunna pröva ett ärende är att den sökande har lämnat in en komplett ansökan. Fyll därför noggrant i alla fält på blanketten och kom ihåg att bifoga dokument som styrker att förutsättningarna för att beviljas tillstånd till andrahandsuthyrning är uppfyllda.

 • Dokument som styrker de betydande skäl som anges i ansökan, till exempel anställningsavtal, studieintyg eller folkbokföringsintyg som visar ett blivande sambopars respektive adresser de senaste fem (5) åren.

Den 1 oktober 2019 skärptes hyreslagen

Förändringarna påverkar regelverket för hyresgästens möjligheter att hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand, att ha inneboende och att göra lägenhetsbyten. Skärpningen innebär också att konsekvenserna för den som bryter mot lagen blivit strängare.

 • Du måste ha tillstånd från Lulebo för att kunna hyra ut din lägenhet i andra hand eller för att göra ett lägenhetsbyte med en annan hyresgäst. Annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.
 • Hyran som din andrahandshyresgäst betalar till dig får inte vara högre än den du själv betalar till Lulebo. Om du hyr ut lägenheten med möbler får du lägga på högst 15 % på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om du hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom få böter eller fängelse.
 • Du måste själv bo i lägenheten för att ha inneboende. Annars handlar det om andrahandsuthyrning som kräver tillstånd från Lulebo.
 • Du måste vara folkbokförd där du bor. Det innebär att du måste ändra din folkbokföring under tiden du hyr ut i andra hand och att din andrahandshyresgäst måste vara folkbokförd i din lägenhet under tiden för andrahandsuthyrningen. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt/dina hyreskontrakt och/eller om andrahandsuthyrning, lägenhetsbyten, överlåtelser eller uppsägning.