Bildtext saknas

Bilden visar en innergård på Mjölkudden.

Mjölkudden - bebyggdes under 1950-talet

Ett av Luleås större bostadsområden är Mjölkudden som är en trivsam stadsdel på gång- och cykelavstånd från centrala Luleå. Här bor närmare 3700 invånare i en mix av bostadsrätter, hyresrätter och villor. Innan området under sent 1950-tal började bebyggas bestod Mjölkudden av jordbruks- och betesmark. Namnet Mjölkudden kommer från att man varje dag rodde mjölk från udden till Luleå.

Trivsamt bostadsområde

Mjölkudden är en trivsam stadsdel på gång- och cykelavstånd från centrala Luleå. Promenad- och cykelstråket går delvis längs med med Lule Älv och är omtyckt , även för de som inte bor inom stadsdelen. Bostadsområdet erbjuder livsmedelsbutik, kyrka, gym, idrottsplats, sporthall, fotbollsplan, ishockeyrink, fritidsgård, friluftsbad och småbåtshamn.

Förskola och grundskola

På Mjölkudden finns en L-skola (F-3), en MH-skola (4-9), en förskola samt ett vård- och omsorgsboende.

Lulebos bostäder på Mjölkudden

Lulebos bestånd på Mjölkudden består av närmare 400 lägenheter, 1-5 rummare. Här finns även ett av våra trygghetsboenden.

Hyresgästlokaler

På Mjölkudden finns en hyresgästlokal som våra hyresgäster har möjlighet att låna för speciella tillfällen. (Hyresgästlokalen är för närvarande inte tillgänglig för utlåning.)

Lulebo utvecklar bostadsområdet

Lulebo arbetar kontinuerligt med renovering och underhåll av det befintliga bostadsbeståndet. Läs mer om kommande, pågående och avslutade projekt på detta bostadsområde.

Boendemöten

Vi bjuder regelbundet in våra hyresgäster till boendemöten i det egna bostadsområdet.


Ledigt just nu

Vi hjälper dig!

Frågor om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd samt om uthyrningsprocessen och hyreskontrakt besvaras av besvaras av Lulebos lägenhetsförmedling.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till hela vår serviceorganisation.


Läs mer om Luleås stadsdelar

På Luleå kommuns hemsida hittar du mer information om Luleå och de olika stadsdelarna.