Säkerhet och trygghet för dig som bor hos Lulebo

Bildtext saknas

För oss på Lulebo är det viktigt att våra hyresgäster har ett tryggt och trivsamt boende. Information både om Lulebos ansvar och om hur du som hyresgäst hos Lulebo kan tänka och agera för att öka din säkerhet och känsla av trygghet i ditt hem och ditt bostadsområde hittar du här nedanför (A-Ö), på undersidorna som finns i menyn samt i länköversikten på denna sida.

Corona-pandemin

Klicka här för samlad information om hur vi på Lulebo agerar med anledning av corona-pandemin. 

Driftstörningar

Information om planerade eller pågående driftstörningar publiceras på vår hemsida. I vissa fall sätter vi också upp information i berörda fastigheter och vid behov kontaktar vi dessutom berörda hyresgäster via SMS för att informera om störningen.

Här hittar du mer information om driftstörningar

Dörrar, lås, portkoder, nycklar och taggar

Lulebo som hyresvärd ansvarar alltid för fastigheternas skalskydd: att dörrar och lås är säkra och har full funktion. Lulebo ansvarar också för att gällande nyckelrutiner följs så att maximalt skydd kan ges både till våra fastigheter och till hyresgästernas lägenheter.

Hyresgäster ansvarar alltid för säker förvaring av utkvitterade nycklar och taggar samt för att göra en felanmälan till Lulebo när dörrar och lås inte fungerar som de ska. Som hyresgäst kan man också förebygga att obehöriga personer kommer in i huset genom att vara försiktig, uppmärksam och vaksam.

Här hittar du mer information om Lulebos dörrar, lås, portkoder, nycklar och taggar

Om du blir utelåst

Har du råkat bli utelåst och kommer inte in i din lägenhet? Vi hjälper dig dygnet runt, alla dagar i veckan. Ring Felanmälan på 0920-23 67 40, även om du blir utelåst utanför kontorstid. Ett telefonsvarsmeddelande hänvisar till vårt journummer under övrig tid. Upplåsning görs mot en avgift och endast för den person som har hyreskontraktet. Giltig legitimation krävs.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en giltig hemförsäkring och att du uppdaterar den när du flyttar till större eller mindre eller när du flyttar ihop eller isär med någon. Det är bara din egen hemförsäkring som täcker det som finns i lägenheten, förrådet eller garaget och det kan bli dyrt att vara oförsäkrad om du drabbas av inbrott, brand eller någon annan olycka i ditt boende.

Klotter tas bort direkt

Lulebo har nolltolerans mot klotter då detta skapar otrygghet och bidrar till intrycket att man inte bryr sig om området. Lulebos ambition är att allt klotter ska tas bort direkt, även om det kan vara svårt under vintertid i Luleå. Vi polisanmäler också klotter som skadegörelse.

Securitas ronderar för ökad trygghet

Vaktbolaget Securitas ronderar dagligen våra bostadsområden. De rapporterar alla avvikelser, till exempel om det finns övergivna bilar på bolagets parkeringar eller om det är stökigt kring hyresgästlokalerna, men de utför också proaktiva åtgärder som att stänga portar och dörrar som står öppna.

Skyddsrum

I Lulebos fastighetsbestånd finns ett relativt stort antal skyddsrum. Skyddsrum finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. De är byggda för att skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand, kemiska stridsmedel och strålning från radioaktiva ämnen. När skyddsrummet används för så många människor som det är byggt för ska man kunna visats där utan avbrott i minst tre dygn.

Här hittar du mer information om var skyddsrummen finns och hur allt är tänkt att fungera

Studsmatta, pool och lekutrustning

Det är inte tillåtet att ställa upp studsmatta, pool eller annan lekutrustning på gemensam mark som delas med grannarna. Lulebo har ingen möjlighet att bevaka att användning sker på ett ofarligt eller korrekt sätt och kan därför inte ansvara för detta.

  • Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.
  • En plaskdamm med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd.
  • Överstiger vattendjupet 20 cm krävs skyddstäckning med presenning eller skyddsnät när poolen inte används.
  • Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.

Störningar från grannar

Trivsel skapar du till stor del själv men den påverkas även av det som händer omkring dig och vad som uppfattas som störande skiljer sig från person till person. Vissa ljud får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan vara en störning är hög musik på kvällar och nätter eller bråk och skrik och andra ihållande ljud i lägenheter och i trapphus. Om du upplever att du blir störd av dina grannar är du alltid välkommen att kontakta våra hyresjurister eller, om störningen uppkommer under kvällstid, på natten eller under helgen, Lulebos störningsjour.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar störningar

Våld i hemmet

Den typ av våld som sker i nära relationer och i hemmet där vi borde vara allra, allra säkrast, är mycket vanligare än vi vill tro. Och det är ingenting vi kan blunda för. Vi behöver istället agera, visa civilkurage och visa att vi bryr oss om våra grannar. Kom ihåg att du kan rädda liv!

Här kan du läsa mer om hur du kan agera om du är orolig för att någon granne far illa.

Vägglöss och annan ohyra

Har du sett ohyra eller spår av ohyra i din lägenhet måste du kontakta Lulebo och göra en felanmälan så snart som möjligt! Fånga/spara eller fota gärna insekten så att en identifiering kan göras.

Som hyresgäst ansvarar du för att:

  • alltid tillämpa proaktiva beteenden för att förebygga uppkomst av ohyra (oaktsamhet).
  • omgående anmäla förekomst av ohyra så att sanering kan inledas så snart som möjligt.
  • medverka till sanering på det sätt som saneringsföretaget beskriver.

Läs mer om vägglöss, hur man förebygger spridning och hur saneringen går till.

Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om säkerhet och trygghet i Lulebos bostadsområden.


Mer bra information

Följ nedanstående länkar för att besöka andra hemsidor med bra information om din säkerhet.

Luleå kommun
På Luleå kommuns hemsida finns information om hur du kan förebygga olyckor i hemmet, om anpassning av din bostad om du har en funktionsnedsättning och om kommunens strategiska arbete för tryggare bostadsområden m.m.


MSB
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) informerar privatpersoner inom hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor. Det handlar om det mesta från barn och risker, informationssäkerhet, fyrverkerier och att grilla med gasol till hur man förbereder sig för kris.


Krisinformation.se
Krisinformation.se drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter och andra ansvariga aktörer genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids.

Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta medvetna beslut i en kris.


Polisen.se
På polismyndighetens hemsida finns information om polisens verksamhet, tjänster och tillstånd och hur du ska göra om du blir utsatt för ett brott.