Garagerenovering på Övägen

På Övägen i Gammelstad renoveras garaget. Bilden är ett exempel, avvikelser kan förekomma.

På grund av ändrade förutsättningar har planeringen av arbetena med garaget på Övägen i Gammelstad blivit fördröjda. I stället för nybyggnation renoveras garaget, detta påbörjas den 8 maj 2023. Garagen får ny panel och nya garageportar samt ny ytterbelysning. Vi byter även ut bärande regelverk mot markytor och taket får ny plåt. Alla arbeten beräknas färdigställas under hösten 2023.

Parkering under arbetets gång
Från och med måndag 8 maj byts bärande regelverk och ytterpanel. Efter att det är gjort utförs byte av garageportar med nya lås. Under tiden för renoveringarna ska ni som hyr garageplats parkera på någon av bostadsområdets besöksparkeringar. Ett tidsbegränsat parkeringstillstånd lämnas till berörda hyresgäster innan garagerenoveringarna påbörjas.

När arbetet är slutfört erbjuds hyresgästerna samma garageplats som de har hyrt tidigare.

Information till hyresgäster

2023-04-24: Information lämnas till hyresgästerna


Kortfakta

Berör: garaget på Övägen

Arbetet påbörjas: våren 2023

Arbetet beräknas avslutas: hösten 2023


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.