Varför behöver Lulebo behandla personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är en förutsättning för att Lulebo ska kunna:

 • erbjuda personer som är intresserade av att hyra lägenhet, parkeringsplats eller förråd möjlighet att stå i kö,prenumerera på information om och lämna intresseanmälningar på lediga objekt.
 • kontrollera att personer som ska erbjudas hyreskontrakt uppfyller Lulebos uthyrningsvillkor och att inga ekonomiska eller andra hinder finns som gör att de inte kan godkännas som hyresgäster.
 • upprätta hyreskontrakt och förbereda inflyttning.
 • fullgöra och administrera sina skyldigheter som hyresvärd samt ge sina hyresgäster god service och effektiva, välfungerande tjänster under hela hyrestiden.

Utöver detta kan Lulebo ibland behöva behandla personuppgifter på grund av krav som ställs på bolaget i lagar eller förordningar.

Behandling av personuppgifter är också en förutsättning för rekrytering av nya medarbetare och för Lulebo som arbetsgivare att sköta sina åtaganden gentemot anställda.

Respekt för enskilda individers personliga integritet
All hantering av personuppgifter innebär en påverkan på den enskilda individens personliga integritet. Därför har Lulebo som övergripande mål att, i varje situation och sammanhang i varje del av verksamheten, endast samla in och behandla de personuppgifter som verkligen krävs för att bolaget ska kunna fullfölja sitt uppdrag samt sina åtaganden och förpliktelser mot olika intressenter.

Lulebo behöver hantera (blivande) hyresgästers personuppgifter till exempel för att kunna:

 • administrera ett kösystem som fungerar på ett säkert sätt, nu och över tid
 • säkerställa att det är den person som har längst kötid som blir erbjuden ett ledigt hyresobjekt
 • bekräfta att en sökande uppfyller de uthyrningsvillkor som ställs för att kunna teckna ett hyreskontrakt genom att säkerställa framtida inkomst, utföra kreditkontroll, kontrollera intyg och referenser med mera
 • skriva ett juridiskt bindande hyreskontrakt
 • aktivera porttelefoner och elektroniska nycklar (taggar)
 • ge tillgång till bokning av tvättstugor och bastu
 • debitera överenskommen månadshyra och hålla koll på inbetalningar
 • slå på strömtillförseln för en uthyrd parkeringsplats
 • hantera och administrera frågor, synpunkter, klagomål, felanmälningar från hyresgäster
 • skicka sms-aviseringar eller på annat sätt meddela hyresgäster om nyheter, eventuella förändringar, servicestopp eller störningar

Och många andra aktiviteter som är en del av Lulebos verksamhet som hyresvärd.