Garagerenoveringar på Forskarvägen

Bildtext saknas

Vi ska renovera garagelängorna på Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50. Bilden visar en tidigare renoverad garagelänga på Porsön. Efter renovering får garagelängorna ett liknande utseende som på bilden.

Med start i månadsskiftet april/maj 2024 påbörjas renovering av ena garagelängan på Forskarvägen 152-172. Därefter påbörjas renovering av den andra längan på Forskarvägen 152-172. Dessa arbeten beräknas pågå 3-4 veckor för respektive länga. Resterande garage åtgärdas i följande ordning: Forskarvägen 52-86 följt av Forskarvägen 2-50. Renoveringarna kan komma att fortsätta under 2025.

Ny exteriör och nya garageportar
Garagen får ny panel och nya garageportar, samt ny ytterbelysning. Vi byter även ut bärande regelverk mot mark och utför dränering på garagelängornas baksidor.

Hur berörs ni som har garageplats av det här?
Vi kommer avisera berörda garage någon vecka innan renoveringen påbörjas. Inför att projektet ska starta kommer ni behöva flytta undan sådant som står nära, eller som är lutat/fäst mot ytterväggen. Det går bra att placera dessa föremål i mitten av garaget. I information som lämnas inför varje garageprojekt anges senaste datum för när det måste vara gjort.

Tillfällig parkering under renoveringstiden
När projektet startar kommer bärande regelverk och ytterpanel samt garageportar att bytas. Då behöver ni under några veckors tid parkera på någon av bostadsområdets besöksparkeringar. Till er som hyr garage här lämnas ett tidsbegränsat parkeringstillstånd i er brevlåda ca en vecka innan arbetena påbörjas.

  • Parkeringstillståndet ska placeras på bilens instrumentpanel för avläsning från framrutan, saknas det bötfälls ni.

  • För att parkeringstillståndet ska vara giltigt måste ni skriva in er bils registreringsnummer på tillståndet, det ska vara tydligt inskrivet med bläckpenna.
Information till hyresgäster

Här publiceras information som lämnas till berörda hyresgäster.

2024-04-16: Renovering garagelängan på Forskarvägen 152-172 (objektsnummer 080 0747–080 0768)


Utförandeplan

Påbörjas i månadsskiftet april/maj 2024. Renoveringarna kan komma att fortsätta under 2025.

Berör garagelängorna på Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50.

Inför varje renovering av en garagelänga lämnar vi information till berörda hyresgäster.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.