Garagerenoveringar på Forskarvägen

Bildtext saknas

Vi ska renovera garagelängorna på Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50. Bilden visar en tidigare renoverad garagelänga på Porsön.

Med start under våren/försommaren 2024 (beroende på när backen är torr) påbörjas renovering av garagelängor på Forskarvägen. Arbetena avslutas sent i höst. Garagen kommer åtgärdas i följande ordning: Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50. Renoveringar kan komma att fortsätta under 2025.

Ny exteriör och nya garageportar
Garagen får ny panel och nya garageportar, samt ny ytterbelysning. Vi byter även ut bärande regelverk mot mark och utför dränering på garagelängornas baksidor.

Hur berörs ni som har garageplats av det här?
Vi kommer avisera berörda garage någon vecka innan renoveringen påbörjas. Inför att projektet ska starta kommer ni behöva flytta undan sådant som står nära, eller som är lutat/fäst mot ytterväggen. Det går bra att placera dessa föremål i mitten av garaget. I aviseringen kommer datum för när detta måste vara gjort anges.

Tillfällig parkering under renoveringstiden
När projektet startar kommer bärande regelverk och ytterpanel samt garageportar att bytas. Då behöver ni under några veckors tid parkera på någon av bostadsområdets besöksparkeringar. Till er som hyr berörda garage kommer ett P-tillstånd att lämnas i er brevlåda innan arbetena påbörjas. Parkeringstillståndet ska placeras på bilens instrumentpanel för avläsning från framrutan, saknas det bötfälls ni.

Information till hyresgäster

Här publiceras information som lämnas till berörda hyresgäster.


Utförandeplan

Planeras påbörjas våren/försommaren 2024. Renoveringarna kan komma att fortsätta under 2025.

Berör garagelängorna på Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50.

Inför varje renovering av en garagelänga lämnar vi information till berörda hyresgäster.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.