Elbilsladdning på Lulebos parkeringsplatser

Zpark elbilsladdning

Laddning i motorvärmaruttag

Elbilar kan laddas i befintliga motorvärmaruttag på parkeringsplatser som hyrs av Lulebo antingen utomhus eller i carport/kallgarage/kalla parkeringshus. Förutsättningarna för elbilsladdning via motorvärmaruttaget på sådana parkeringsplatser är att:

 • Hyresgästen beställer kontinuerlig ström till uttaget.
  Kontinuerlig ström innebär att strömmen alltid är påslagen och att motorvärmaren/laddningen går utan avbrott så länge sladden sitter i motorvärmaruttaget. Den fasta månadsavgiften för kontinuerlig ström läggs till månadsavgiften/hyran för parkeringsplatsen. Läs mer om hur du beställer kontinuerlig ström.

  Om den aktuella parkeringsplatsen har individuell mätning och debitering av elförbrukningen kan hyresgästen själv aktivera uttaget för kontinuerlig ström och behöver därför inte beställa kontinuerlig ström av Lulebo. Notera att månadskostnaden för ström kommer att öka jämfört med tidigare när förbrukningen ökar.
 • Befintlig 6A säkring gäller, absolut inte högre.
  Hyresgästen måste använda en egen laddkabel/laddare som antingen drar max 6 ampere eller som kan begränsas till att dra max 6 ampere. Detta ger en god säkerhetsmarginal till Elsäkerhetsverkets maximala rekommendation.

Resultatet för laddning i motorvärmaruttag beror bland annat på utrustningen i bilen som laddas, men ett riktvärde för oavbruten laddning under 15 timmar (hela kvällen och natten) är att det kan ge upp till +10 mils räckvidd, vilket kan räcka för de allra flesta bilägare under de allra flesta dagarna av året.

Vid problem med laddning

 1. Kontrollera att laddaren är inställd på 6A.
 2. Ring Lulebos felanmälan för mer information, 0920-23 67 00.

Zpark motorvärmarhuvar med app-styrning och möjlighet till elbilsladdning

Efterfrågan på elbilsladdning i Lulebos bostadsområden ökar hela tiden. När vi bygger nya eller renoverar befintliga parkeringsplatser utrustar vi dem därför samtidigt med nya motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för hyresgästerna.

Det nya parkeringshuset på Lävägen (färdigt i oktober 2021) blev först ut att erbjuda denna lösning när 100 bilplatser fick uttag både för motorvärmare och för elbilsladdning. Tekniken har fungerat fint och hyresgästerna är nöjda varför vi nu går vidare och låter ett flertal projekt som genomförs under 2022-2024 få samma motorvärmarhuvar med samma möjligheter.

Elbilsladdning och motorvärmaruttag i samma enhet
Motorvärmarhuvarna, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag (max 6A) och ett uttag för elbilsladdning (6-16A beroende på nyttjandegrad). Man kan bara använda ett uttag åt gången.

Individuell mätning och debitering av el
Platser med Zpark motorvärmarhuvar har individuell mätning och debitering av el vilket gör det möjligt för hyresgästen att påverka sin egen förbrukning och kostnad.

Läs mer om Zpark och var de nya motorvärmarhuvarna finns. 

Laddning av fordon via vanliga eluttag är inte tillåtet

Laddning av fordon via vanliga eluttag, till exempel inomhus i ett garage, är av el- och brandsäkerhetsskäl inte tillåtet i Lulebos bostadsområden.

Laddning av fordon i garage utan motorvärmaruttag

För att kunna ladda sitt fordon inne i ett garage, på en parkeringsplats som inte är utrustat med ett motorvärmaruttag, krävs en nyinstallation av följande:

 • Nytt vägguttag av modell CEE
 • Kablage 16A
 • Anslutning i elcentral om det är möjligt
 • Anslutningen säkras av med 6A

Nyinstallationen, som måste godkännas och utföras av Lulebo, bekostas i sin helhet av hyresgästen. Hyresgästen betalar ett självkostnadspris som beror på flera olika faktorer och som måste beräknas från fall till fall. Tidigare offerter på denna typ av installationer har legat mellan 9 000-15 000 kr exklusive moms, vilket kan användas som ett riktvärde. Utöver detta tillkommer en fast avgift på 350 kr/månad för elförbrukningen i det nya uttaget vilket läggs till månadsavgiften/hyran för parkeringsplatsen.

För prisförslag gällande installation av el för laddning av elbil i varmgarage, kontakta förvaltaren för det aktuella bostadsområdet. 

Laddning på särskilda laddstationer

Normalbilisten kör 3,3 mil per dag och med Lulebos lösning att ladda 6A i befintliga motorvärmaruttag fås upp till 10 mil på 15 timmar. Har man större behov kan det vara mest effektivt att ladda bilen på särskilda laddstationer, ungefär som man tankar en bensinbil på en bensinmack.

Klicka här för att hitta en karta med information om var laddningsstationer finns.

Viktig information om elbilsladdning

Laddning av fordon via vanliga eluttag är inte tillåtet
Laddning av fordon via vanliga eluttag, till exempel inomhus i ett garage, är av el- och brandsäkerhetsskäl inte tillåtet i Lulebos bostadsområden.

Innan du köper en elbil...
Vi vet att det finns åtminstone en bilmodell som inte kan laddas med 6A som erbjuds i Lulebos befintliga motorvärmaruttag, inte ens med ställbara laddare som är certifierade av biltillverkaren.

Därför rekommenderar vi att du, innan du köper en elbil, kontrollerar att bilen kan laddas med den utrustning som är tillgänglig där du bor.


Zpark på Lulebos områden

Bilplatserna på flera av Lulebos bostadsområden har utrustats med Zpark motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för hyresgästerna. Och ytterligare områden är på gång.

Läs mer om Zpark och var de nya motorvärmarhuvarna finns.

Här kan du ladda din elbil i Luleå


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om parkering i Lulebos bostadsområden.


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.