Ny bilplatshyra från 1 mars 2020

Utomhusparkeringar berörs inte av hyreshöjningarna.

Nya avgifter för carport och garage från 1 mars 2020

Från 1 mars 2020 sker förändringar avseende hyror för dig som hyr carport eller garage. Övriga bilplatser berörs inte. MC-platshyran blir motsvarande bilplats -30%. På hyresavin för mars 2020 framgår nya hyran för carport, garage och MC-plats. Nedan anges de bilplatser som påverkas.

Centrumhalvön och/eller vid nyproduktion

 Typ av bilplats Hyra t o m 29 februari 2020 Hyra från 1 mars 2020
 Kallgarage P-hus med motorvärmarstyrning 600 kr 750 kr
 Kallgarage P-hus med motorvärmarstyrning 700 kr 800 kr
 Kallgarage P-hus individuell mätning 650 kr 750 kr
 Kallgarage enskilt motorvärmarstyrning lägst 750 kr lägst 850 kr*
 Kallgarage enskilt individuell mätning lägst 700 kr lägst 800 kr**
 Varmgarage P-hus 800 kr 900 kr
 Varmgarage enskilt lägst 770 kr lägst 940 kr***

Årshyra: *430 kr/m2/år. **400 kr/m2/år. ***690 kr/m2/år


Inom tätort

Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad, Hertsön, Kallkällan, Knöppelåsen, Lerbäcken, Lulsundsberget, Malmudden, Mjölkudden, Porsön, Skurholmen, Tunastigen, Örnäset, Östermalm

 Typ av bilplats Hyra t o m 29 februari 2020 Hyra från 1 mars 2020
 Carport motorvärmarstyrning 500 kr 600 kr
 Carport motorvärmarstyrning 510 kr 600 kr
 Carport individuell mätning 450 kr 550 kr
 Carport individuell mätning 510 kr 550 kr
 Carport motorvärmarstyrning + förråd 550 kr 650 kr
 Carport mv-styr. + förråd, individuell mätning 500 kr 600 kr
 Kallgarage P-hus motorvärmarstyrning 500 kr 600 kr
 Kallgarage P-hus motorvärmarstyrning 540 kr 600 kr
 Kallgarage P-hus individuell mätning 450 kr 550 kr
 Kallgarage P-hus individuell mätning 540 kr 550 kr
 Kallgarage enskilt motorvärmarstyrning lägst 550 kr lägst 650 kr*
 Kallgarage enskilt individuell mätning lägst 500 kr lägst 600 kr**
 Varmgarage P-hus 550 kr 650 kr
 Varmgarage enskilt lägst 600 kr lägst 700 kr***

Årshyra: *330 kr/m2/år. **300 kr/m2/år. ***460 kr/m2/år


Utanför tätort

Antnäs, Sunderbyn, Råneå

 Typ av bilplats Hyra t o m 29 februari 2020 Hyra från 1 mars 2020
 Carport motorvärmarstyrning 500 kr 550 kr
 Carport individuell mätning 450 kr 500 kr
 Varmgarage enskilt lägst 550 kr lägst 650 kr*

Årshyra: *430 kr/m2/år.