Bakom stängda dörrar...

Toppbild till webbsidan som beskriver Huskurage.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Även om våldet utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna, så lever 200 000 barn i Sverige i hem med våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder. Källa: www.huskurage.se

Den typ av våld som sker i nära relationer och i hemmet där vi borde vara allra, allra säkrast, är mycket vanligare än vi vill tro. Och det är ingenting vi kan blunda för. Vi behöver istället agera, visa civilkurage och visa att vi bryr oss om våra grannar.

Grannsamverkan mot våld i hemmet

Gör så här om du är orolig för att någon granne far illa:

  1. Ring alltid polisen på tel 112 om läget verkar akut eller mycket hotfullt.
  2. Knacka på hos grannen för att avbryta, ta gärna hjälp av andra grannar.
  3. Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan, du kan vara anonym.
Agera - du kan rädda liv!

Att knacka på kan räcka för att stoppa det våld som pågår. Om du känner stark oro eller rädsla för att stå kvar själv – knacka på och gå sedan därifrån, ta hjälp av fler och ring polisen, du får vara anonym!

Lulebo har antagit en policy om Huskurage

Lulebo har under 2018 antagit en policy om Huskurage. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg när det finns oro för att någon far illa och som hjälper grannar att agera för att förhindra våld i nära relationer. Det handlar om något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – vi kallar det Huskurage.

Med hjälp av Huskurage, och i samarbete med Polisen och Luleå kommun, vill vi bidra till ökad trygghet för alla som bor hos Lulebo.

Tack för att du bryr dig!

Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet det eftersom grannarna kommer att ingripa och agera. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet. Både forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.
Källa: Huskurage

Klicka här för att se vårt anslag.

Klicka här och läs mer om Huskurage.