Jag är med - fler i sysselsättning

Bildtext saknas

"Jag är med" är en del av Lulebos Hertsöpiloten och en satsning som riktar sig till arbetssökande och till rekryterare/arbetsgivare som vill ta ett större ansvar i samhällsbygget.

Vi vill att alla ska inkluderas i yrkeslivet med sina unika resurser och kompetenser och vi samverkar med andra aktörer för att nå dit!

#Jobbchansen kom till Hertsön!

Den 24 oktober 2023 besökte Kompetenslotsen Luleå kommun och Arbetsförmedlingen den nya mötesplatsen på Hertsön. Många besökare hittade till lokalen på Domherregränd 5 och fick möjlighet att träffa både arbetsgivare och representanter från Lulebo för att prata jobb och ta en fika!

Här kan du läsa mer om detta och även ta del av ett radioreportage

Hertsöpiloten - för utveckling av nya tankar och arbetssätt

Lulebo ser Hertsön som en stadsdel med stor potential. Platsens läge i förhållande till stadens centrum såväl som dess absoluta närhet till både naturen och vattnet är faktorer som kan utvecklas och nyttjas mycket mer. Här finns också ett bra utbud av fritidsaktiviteter, ett starkt civilsamhälle, god offentlig service och handel i stadsdelens eget centrum.

Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill Lulebo arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjades de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet Hertsöpiloten och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.


Mer om Hertsöpiloten

Ytterligare tre fokusområden och aktiviteter är också på gång inom Hertsöpiloten:

  • Stabil grogrund (med barn och unga i fokus)
  • Trygga, trivsamma kvarter (ökad trivsel och trygghet)
  • Hållbar, attraktiv stadsdel (platsens attraktivitet på kort och lång sikt).

Läs mer

Under 2022 och 2023 har Lulebo genomfört flera olika typer av dialoger, både enskilda och bredare, med lokala aktörer och intressenter på Hertsön (föreningar, företag, kommunala verksamheter och privatpersoner). 

Vi har också påbörjat iordningställandet av en ny mötesplats (f d Servus) på Domherregränd 5 på Hertsön. Uppstart av verksamhet för Hertsöborna planeras till hösten 2023.

Följ länkarna för att läsa mer om detta!