Avslutade utvecklingsprojekt

Här presenterar vi en översikt över de renoverings- och nyproduktionsprojekt som Lulebo färdigställt och avslutat under de senaste tre åren. Det senast avslutade projektet visas högst upp i listan. Klicka på rubriklänkarna för att läsa mer om projekten.


Björkskatan, Väderleden 9-11, renovering studenbostäder (2024)

På Väderleden 9-11 på Björkskatan har vi renoverat befintliga studentlägenheter och tillfört fler i och med att samvarorum på varje våningsplan har byggts om till lägenheter. Arbetet påbörjades i september 2022 och pågick till början av 2024.


Tunastigen, ökad säkerhet i parkeringshuset (2024)

I parkeringshuset på Tunastigen 121 har vi förstärkt belysningen och installerat nytt brandlarm i syfte att öka säkerheten.


Kallkällan, fler parkeringsplatser har skapats (2023)

I syfte att åtgärda bristen på parkeringsplatser på Kallkällan har vi utrett frågan. Resultatet visade att vi kan åstadkomma ca 70 fler p-platser. I slutet av september 2022 påbörjades arbetet och projektet slutfördes senhösten 2023.


Hertsön, ny kulvert för värme och varmvatten till bärstigarna (2023)

Befintlig kulvert som betjänar Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen med värme och varmvatten är uttjänad och behöver bytas ut. Totalt handlar det om 520 meter markförlagd kulvert som ska bytas ut. 


Gammelstad, renovering garage på Övägen (2023)

Under våren 2023 påbörjas renovering av kallgaraget på Övägen i Gammelstad. Anledningen är att det är uttjänt och ska ersättas med ett nytt kallgarage. Alla arbeten beräknas färdigställas under sommaren 2023.


Malmudden, vi har tillfört tre nya lägenheter (2023)

På Malmuddsvägen 15, 23 och 49 inom bostadsområdet Malmudden tillförde ombyggnationer av förråd tre nya lägenheter i markplan. Lägenheterna är modernt inredda och erbjuder gott om ljusinsläpp.


Porsö centrum, genomgripande renovering (2023)

Projektet inleddes 2022 och slutfördes hösten 2023. Det inkluderar en genomgripande renovering av alla markytor tillsammans med upprustning av vissa fasader, nya skärmtak, ny belysning och nya anledningar och möjligheter att stanna upp, sitta ner och träffa andra människor. Porsö centrum ska bli ett gemensamt vardagsrum och en trygg, levande mötesplats för såväl studenter som alla andra Porsöbor.


Porsön, renovering garage (2023)

På Professorsvägen, Porsön, renoverar vi garagelängorna. Renoveringarna inleddes våren 2022 och slutfördes 2023. 


Gammelstad, garagerenovering på Övägen (2023)

Under våren 2023 påbörjades renovering av kallgaraget på Övägen i Gammelstad. Alla arbeten färdigställdes under hösten 2023.


Balkonger och loftgångar på Norra Strandgatan har renoverats (2022)

På Norra Strandgatan 7–13 (kvarteret Koltrasten) har vi under sommaren 2022 utfört renoveringar av balkonger och loftgångar. Renoveringarna berörde även träräcken på marknivå som målades om.


Återställande av tre lägenheter på Lostigen, Hertsön (2022)

Tre lägenheter på Lostigen 17 och 19 har under lång tid varit sammanslagna till en större lokal som använts bland annat som gruppboende, förskola och akutboende. Lokalhyresgästen har sagt upp kontraktet och Lulebo har därför byggt om lokalen för att återställa de tre ursprungliga lägenheterna.


Renovering och fler studentlägenheter på Vänortsvägen 5, 7 och 9 på Porsön (2022)

Lulebo har under perioden renoverat och byggt om tre hus med studentlägenheter på Vänortsvägen på Porsön. Alla befintliga, möblerade lägenheter har renoverats och sex nya, omöblerade lägenheter har tillkommit i varje hus när två samvarorum på varje våningsplan byggts om till lägenheter.


Antnäs trygghetsboende (2022)

I Antnäs, 20 km söder om Luleå, har Lulebo byggt om ett tidigare äldreboende till ett trygghetsboende med 23 lägenheter med 1-3 rum och kök eller kokvrå och med en boyta på ca 22-64 kvadratmeter. Inflyttning från januari 2022.


28 nyproducerade lägenheter på Gäddviksvägen i Gammelstad (2021)

Vid styrelsesammanträde i Lulebo i september 2019 beslutade styrelsen att, istället för att genomföra etapp 4 av ett olönsamt renoveringsprojekt, skulle Lulebo riva två byggnader på Stadsön i Gammelstad. Istället byggdes två nya hus i liknande stil och storlek och på samma plats. Under hösten 2021 färdigställdes projektet.


72 nyproducerade lägenheter på Assistentvägen, Porsön (2021)

På Assistentvägen 2 och 4 färdigställde vi under hösten 2021 ett fyravåningshus (utan källare) samt ett femvåningshus med källare, totalt 72 nya lägenheter.


Lävägens parkeringshus (2021)

Under våren 2018 rasade taket på Lulebos parkeringshus på Lävägen in på grund av de onormalt stora och tunga snömängderna. Lyckligtvis uppstod inga personskador. I oktober 2021 stod det färdigställda parkeringshuset färdigt att tas i bruk.


Målning på Tunastigen (2021)

Sommaren 2021 målades cykelbodar, tvättstugor och källarnedgångar i våra fastigheter på Tunastigen.


6 nyproducerade lägenheter på Kallkällan (2021)

Inom bostadsområdet Kallkällan har ombyggnationer av två lokaler och ett förråd tillfört sex nya enrumslägenheter i markplan. Inflyttning från 1 juni 2021.

Vi bygger framtidens Luleå

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Vår uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Ökat fokus på stadsdelsutveckling inom Lulebo
En positiv utveckling i våra stadsdelar är en viktig del av Lulebos strategiska hållbarhetsarbete. Detta arbete utgör också steg på vägen både mot Luleå kommuns övergripande hållbarhetsmål och visionen om fler Lulebor fram till år 2040 och de globala målen inom Agenda 2030.

Attraktiva och hållbara stadsdelar där människor ska kunna leva ett gott liv idag och i framtiden är en viktig förutsättning för denna målsättning.


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos projektverksamhet samt om vårt arbete för stadsdelsutveckling och hållbarhet i tre dimensioner.