Avslutade utvecklingsprojekt

Här presenterar vi en översikt över de renoverings- och nyproduktionsprojekt som Lulebo färdigställt och avslutat under de senaste tre åren. Det senast avslutade projektet visas högst upp i listan. Klicka på rubriklänkarna för att läsa mer om projekten.


Balkonger och loftgångar på Norra Strandgatan har renoverats (2022)

På Norra Strandgatan 7–13 (kvarteret Koltrasten) har vi under sommaren 2022 utfört renoveringar av balkonger och loftgångar. Renoveringarna berör även träräcken på marknivå som målas om.

Återställande av tre lägenheter på Lostigen, Hertsön (2022)

Tre lägenheter på Lostigen 17 och 19 har under lång tid varit sammanslagna till en större lokal som använts bland annat som gruppboende, förskola och akutboende. Lokalhyresgästen har sagt upp kontraktet och Lulebo har därför byggt om lokalen för att återställa de tre ursprungliga lägenheterna.

Renovering och fler studentlägenheter på Vänortsvägen 5, 7 och 9 på Porsön (2022)

Lulebo har under perioden renoverat och byggt om tre hus med studentlägenheter på Vänortsvägen på Porsön. Alla befintliga, möblerade lägenheter har renoverats och sex nya, omöblerade lägenheter har tillkommit i varje hus när två samvarorum på varje våningsplan byggts om till lägenheter.

Antnäs trygghetsboende (2022)

I Antnäs, 20 km söder om Luleå, har Lulebo byggt om ett tidigare äldreboende till ett trygghetsboende med 23 lägenheter med 1-3 rum och kök eller kokvrå och med en boyta på ca 22-64 kvadratmeter. Inflyttning sker från januari 2022.

28 nyproducerade lägenheter på Gäddviksvägen i Gammelstad (2021)

Vid styrelsesammanträde i Lulebo i september 2019 beslutade styrelsen att, istället för att genomföra etapp 4 av ett olönsamt renoveringsprojekt, skulle Lulebo riva två byggnader på Stadsön i Gammelstad för att sedan bygga två nya hus i liknande stil och storlek och på samma plats. Under hösten 2021 färdigställdes projektet.

72 nyproducerade lägenheter på Assistentvägen, Porsön (2021)

På Assistentvägen 2 och 4 färdigställde vi under hösten 2021 ett fyravåningshus (utan källare) samt ett femvåningshus med källare med totalt 72 lägenheter.

Lävägens parkeringshus (2021)

Under våren 2018 rasade taket på Lulebos parkeringshus på Lävägen in på grund av de onormalt stora och tunga snömängderna. Lyckligtvis uppstod inga personskador. I oktober 2021 är det färdigställda parkeringshuset äntligen färdigt och redo att tas i bruk.

Målning på Tunastigen (2021)

Under den här sommaren målar vi cykelbodar, tvättstugor och källarnedgångar i våra fastigheter på Tunastigen.

6 nyproducerade lägenheter på Kallkällan (2021)

Inom bostadsområdet Kallkällan har ombyggnationer av två lokaler ett förråd tillfört sex nya enrumslägenheter i markplan. Inflyttning från 1 juni 2021.

Vi bygger framtidens Luleå

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Vår uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

Ökat fokus på stadsdelsutveckling inom Lulebo
En positiv utveckling i våra stadsdelar är en viktig del av Lulebos strategiska hållbarhetsarbete. Detta arbete utgör också steg på vägen både mot Luleå kommuns övergripande hållbarhetsmål och visionen om fler Lulebor fram till år 2040 och de globala målen inom Agenda 2030.

Attraktiva och hållbara stadsdelar där människor ska kunna leva ett gott liv idag och i framtiden är en viktig förutsättning för denna målsättning.


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos projektverksamhet samt om vårt arbete för stadsdelsutveckling och hållbarhet i tre dimensioner.