Ny lägenhetshyra från 1 juli 2021

Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om att Lulebos lägenhetshyror höjs med 0,85 % från och med 1 juli 2021. Överenskommelsen innehåller också ett sidoavtal som innebär ytterligare en höjning med tre (3) kronor per kvadratmeter och år, vilket för en lägenhet med en yta av 70 kvadratmeter påverkar hyran med 17.50 kr/månad. Den genomsnittliga totala höjningen blir 1,12 %. 

Sidoavtalet som tagits fram som ett komplement till avtalet mellan Lulebo och Hyresgästföreningen berör Lulebos strukturer för hyresgästers möjligheter att komma in med synpunkter/önskemål, Lulebos arbetssätt avseende underhållsåtgärder samt Lulebos kommunikation med hyresgäster. Till exempel ingår i sidoavtalet att Lulebo kommer att erbjuda alla hyresgäster möjligheten att tycka till om och lämna synpunkter på bolagets verksamhet i en hyresgästenkät som genomförs en gång vartannat år från och med hösten 2021.

På hyresavin för juli 2021 framgår er nya hyra. Avtalet gäller till och med 30 juni 2022. Bilplatser och förråd berörs inte av höjningen.

Vårt behov av hyreshöjning är framförallt för de kostnadsökningar som belastar verksamheten samt det underhållsbehov som finns i våra fastigheter.

Hyressättningsavgift på 12 kronor per månad
Från och med juli 2019 debiterar Lulebo hyresgästen en hyressättningsavgift på 12 kr/månad. Avgiften avser Hyresgästföreningens förhandlingsarbete och specificeras separat på hyresavin.


Fakta hyressättningsavgift
Hyressättningsavgiften är en avgift som hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för deras hyresförhandlingsarbete. Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen. Från 2011 är avgiften, enligt en överenskommelse mellan de centrala partsorganisationerna Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, 12 kronor per lägenhet och månad. Hyresgästföreningen debiterar Lulebo denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften via hyresavin.


PUBLICERAT 2021-06-08