Omfattande renoveringar på Mjölkuddsvägen

Om- och nybyggnadsprojektet på Mjölkudden är omfattande. Det handlar om stora renoveringsinsatser i befintligt bestånd.

Renoveringarna i lägenheterna inleddes under första kvartalet 2015. Planerat underhåll är en del i vårt långsiktiga ägande. Fastigheterna ska underhållas och vara av så god kvalitet att det medger att de står sig under lång tid.

Omfattande insatser
Innergårdar grävs upp för att möjliggöra byte av befintliga ledningar för värme, vatten och avlopp. Efter invändig renovering med badrum och kök förbättras och förändras utemiljön med bland annat nya lekplatser, cykelparkeringar under tak, utegrupper, belysning och grönområden med nya planteringar. Lägenheter i markplan får terrass.

Invändigt byts befintliga installationer ut. Några av de betydande förbättringar vi genomför är nytt värmesystem och ventilation (ny spisfläkt med separat ventilationskanal).

Nya lägenhets- och fastighetsnät (fiber) förbättrar internetleveranserna. Kök, badrum och WC får ny inredning och nya ytskikt, även hall målas. Badrum förbereds för tvättmaskin och torktumlare.

  • Fr o m etapp 3 (dvs. fr o m 2020) monteras diskmaskin in i samtliga lägenheter.
  • Bland övriga insatser byts befintlig lägenhetsdörr ut till säkerhetsdörr med nytt ILOC låssystem.

Inför och under de olika etapperna informeras berörda hyresgäster per brev och vid informationsmöten.

Kortfakta

Etapper

Etapp 1: Mjölkuddsvägen 107-121. Renovering utförd 2015-2016.


Etapp 2: Mjölkuddsvägen 136-147. Renovering utförd 2016-2017.


Etapp 3: Mjölkuddsvägen 81-91. Renovering utförd 2020.


Etapp 4: Mjölkuddsvägen 149-159. Renovering utförd 2022.


Etapp 5: Mjölkuddsvägen 123-133. Planerade arbeten sommaren 2022: Markarbeten för vatten, värmekulvertar, avlopp. Planerade arbeten hösten 2022: Renovering kök och badrum. Markarbeten och utemiljön planeras utföras sommaren 2023. Renoveringarna beräknas vara utförda i april 2023. 


Etapp 6: Mjölkuddsvägen 93-105. Planerade arbeten hösten 2022: Markarbeten för vatten, värmekulvertar, avlopp. Planerade arbeten december 2022 - våren 2023: Renovering kök och badrum. Planerade arbeten sommaren 2023: Markarbeten utemiljö. Renoveringarna beräknas slutföras hösten 2023.


Etapp 7: Infartsgata inom bostadsområde. Planerade arbeten 2024: Huvudledningar vatten, avlopp och dränering. Åtgärder infartsväg, samt ytor mot angränsande hus.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Ulrika Persson via e-post.