Under 2023-2024 utförs balkongrenovering på Professorsvägen 11-15, 17-21

Efter inventering av balkongerna på Professorsvägen 11–15 och 17-21 har det framkommit att de är i behov av åtgärder. Hösten 2023 påbörjas renoveringarna.

Tidigare utförd inventering av balkonger på ovan angivna adresser visade att de är i behov av renoveringsåtgärder. Inför kommande renoveringar utför entreprenören inmätning av balkongerna (utförs juni 2023).

Balkongerna får ny balkongplatta, nytt räcke och nytt skärmtak ovanför balkongerna som är högst upp. Hösten 2023 påbörjas renoveringarna, de beräknas pågå till mitten av sommaren 2024.

Balkonger preliminärt färdiga för öppnande (OBS! tidplanen kan förändras)

Professorsvägen 11-15: balkonger mot Porsö centrum, 2024-03-04 - 2024-03-08

Professorsvägen 11-15: balkonger mot entrésida, 2024-04-22 - 2024-04-26

Professorsvägen 17-21: balkonger mot entrésida, 2024-06-03 - 2024-06-07

Professorsvägen 17-21: balkonger mot baksida, 2024-07-08 - 2024-07-12

När alla arbeten är färdigställda har vi krav på oss att inhämta godkännande från Luleå kommun innan vi kan återmontera handtagen till er balkong- och altandörr. Ny information lämnas inför detta datum.

Information till hyresgäster

2024-04-10: Profvägen 11-15 etapp 2 balkongdörrar öppnas och besiktas SVE-ENG

2024-03-01: Profvägen 11-15 etapp 1 balkonger öppnas och besiktas SVE-ENG

2024-01-17: Avisering  arbetstider, hus 17-21 SVE-ENG

2023-12-20: Avisering arbetstider SVE-ENG

2023-11-09: Balkongbyte Professorsvägen 11-21 SVE-ENG

2023-06-05: Info boende på Professorsvägen 11–15 och 17-21 SVE-ENG

2022-11-02: Inventering balkonger - berörda hyresgäster informeras

2022-10-25: Hyresgäster informeras om spärrning av balkongdörrar


Kortfakta

Planerad start hösten 2023.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare Erika Sturk via e-post.