Vi planerar för byggnation av två nya punkthus på Kallkällan

Inom nordöstra delen av bostadsområdet Kallkällan i Luleå planerar vi att uppföra ett 12- och ett 14-våningshus som med nuvarande utformning tillsammans ger plats för 150 lägenheter. Skissbild: Liselott Miranda, Norconsult

Här har vi för avsikt att tillskapa lägenheter i storleksordningen 2:or - fyror, varav merparten blir tvåor och treor. På översta våningen i respektive hus planerar vi att bygga två fyror per hus.

Under förutsättning att de olika processerna (upphandling med mera) inte försenas kan byggnationerna preliminärt komma i gång sommaren eller hösten 2023. Utifrån den förutsättningen beräknar vi att de två husen är inflyttningsklara omkring halvårsskiftet 2025.

Mellan staden och universitetet
Kallkällan är ett omtyckt bostadsområde beläget mellan Luleå stad och Luleå tekniska universitet. I bostadsområdet finns en matvarubutik och naturområden med cykel- och motionsspår. Inom gångavstånd finns Coop Norrbotten Arena med flera ishallar och idrottsplatsen NYAB-vallen med fotbollsplaner och löparbanor, samt Luleå Kajakklubb med Björkskatafjärdens vatten som hemmaplan.

Planområde Kallkällan 10

Planskissen visar planområdet för nybyggnation av två punkthus med plats för 150 lägenheter. Planområdet är markerat inom rött område.

Visa Kallkällan på karta

Kortfakta

Byggstart: preliminärt sommaren/hösten 2023.

Inflyttning: preliminärt omkring halvårsskiftet 2025.


Två punkthus: 12 respektive 14 våningar. Samtliga med inglasade balkonger.

Antal lägenheter: 150 st.

Storlekar: 2:or - 4:or


Lulebos projektledare

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Olov Modig via e-post.