Nybyggnation av två punkthus på Kallkällan

Kallkällan 10 skissbild webben

Inom nordöstra delen av bostadsområdet Kallkällan i Luleå ska Lulebo uppföra ett 12- och ett 14-våningshus som med nuvarande utformning tillsammans ger plats för 152 lägenheter. Skissbild: Liselott Miranda, Norconsult

Här har tillskapar vi lägenheter i storleksordningen 2:or - 4:or, varav merparten blir tvåor och treor. På översta våningen i respektive hus planerar vi att bygga två fyror per hus.

Mellan staden och universitetet
Kallkällan är ett omtyckt bostadsområde beläget mellan Luleå stad och Luleå tekniska universitet. I bostadsområdet finns en matvarubutik och naturområden med cykel- och motionsspår. Inom gångavstånd finns Coop Norrbotten Arena med flera ishallar och idrottsplatsen NYAB-vallen med fotbollsplaner och löparbanor, samt Luleå Kajakklubb med Björkskatafjärdens vatten som hemmaplan.

Planområde Kallkällan 10

Planskissen visar planområdet för nybyggnation av två punkthus med plats för 150 lägenheter. Planområdet är markerat inom rött område.

Kallkällan 10 _kartbild_info_hemsida_2023-09-04

Planskissen visar planerade byggen i området under hösten och vintern 2023.

Visa Kallkällan på karta

Information till hyresgäster

2023-09-25: Information om sprängningsarbeten från v 39


Kortfakta

Byggstart: hösten 2023.

Inflyttning: preliminärt våren 2026.


Två punkthus: 12 respektive 14 våningar. Samtliga med inglasade balkonger. Bastu i  markplan i ena huset.

Antal lägenheter: 152 st fördelat enligt följande.

2 RoK: 98 st
3 RoK: 46 st
4 RoK: 8 st


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Olov Modig via e-post.


Ladda ner en PDF med skissbilder - exteriör och husets framsida (8 sidor)

Ladda ner en PDF med skissbilder - interiör och husets baksida (10 sidor)