Vi planerar för byggnation av två nya punkthus på Kallkällan