Nybyggnation på Regnvägen 11

I juni 2023 påbörjades byggnation av ett tredje hus med 20 lägenheter på Regnvägen. Huset byggs på grönområdet som är närmast i bild.

I juni 2023 påbörjades byggnation av ett tredje hus på adress Regnvägen 11, i anslutning till Regnvägen 9. Det blir en liknande byggnad som de intilliggande husen. Inflyttning beräknas till sensommaren 2024.

På fastigheten uppförde Lulebo två bostadshus 2016-2017 med sammanlagt 32 lägenheter och ett parkeringshus som är dimensionerat för tre bostadshus.

Det nya huset (det tredje) tillför 20 lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök. Det blir mestadels 2 rum och kök med en boendeyta på 39-55 kvadratmeter, samt 3 rum och kök i storlekarna 60-63 kvadratmeter.

 

Information till hyresgäster

2023-06-09: Information till boende på Regnvägen 7-9 och Per Hindersagården

2023-06-09: Trapphusanslag på närliggande Regnvägen 47-59


Kortfakta

Byggstart: juni 2023

Beräknad inflyttning: sensommaren 2024

Antal och storlekar: 20 lägenheter, 1-3 RoK


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Ulrika Persson via e-post.