Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens och vd:s arbets- och ansvarsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Ansvarsfördelningen har fastställts av styrelsen.

Kent Ögren 2019

Kent Ögren
Styrelseordförande

Birgitta Bergvall Kåreborn 2018

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Styrelseledamot

Daniel Smirat 2019

Daniel Smirat
Styrelseledamot

Foto januari 2020 till webben: ledningsgrupp och styrelse.

Erik Öhrling
VD

Göran Hedmark 2019

Göran Hedmark
Styrelseledamot

Jens Sundström 2019

Jens Sundström
Styrelseledamot

Lars Pohjanen 2019

Lars Pohjanen
Styrelseledamot

Lena Edenbrink

Lena Edenbrink
Styrelseledamot

Nina Berggård 2019

Nina Berggård
Styrelseledamot

Viktor Hedqvist 2019

Viktor Hedqvist
Styrelseledamot