Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens och vd:s arbets- och ansvarsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Ansvarsfördelningen har fastställts av styrelsen.

Kent Ögren 2023

Kent Ögren
Styrelseordförande

Eva Bergström 2023

Eva Bergström
Styrelseledamot

Fredrik Sidevärn
Styrelseledamot

Foto januari 2020 till webben: ledningsgrupp och styrelse.

Erik Öhrling
VD

Göran Hedmark 2023

Göran Hedmark
Styrelseledamot

Lars Stehn 2023

Lars Stehn
Styrelseledamot

Nicklas Sandström 2023

Nicklas Sandström
Styrelseledamot

Patrik Svanerud 2023

Patrik Svanerud
Styrelseledamot

Nina Berggård 2019

Nina Berggård
Styrelseledamot

Peder Lundkvist
Styrelseledamot