Ny lägenhetshyra från 1 juli 2023

I början av maj 2023 informerade vi om att hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Lulebo efter ett flertal förhandlingstillfällen om den årliga hyreshöjningen inte nått fram till någon överenskommelse. För att få hjälp att nå ett beslut hänsköt Lulebo frågan till Hyresmarknadskommittén (HMK).

Onsdag 28 juni 2023 lämnade Hyresmarknadskommittén och den oberoende skiljedomaren sitt beslut. Det landar i en uppgörelse med en hyreshöjning på 4,2 procent för samtliga Lulebos lägenheter. Den nya hyran gäller från och med den 1 juli 2023. Eftersom hyran för juli redan är aviserad innebär det att juli månads höjning aviseras retroaktivt på hyresavin för augusti.

Garage och bilplatser berörs inte av höjningen.