Om det börjar brinna...

Information och tips för dig som bor i hyresrätt

Om det börjar brinna
Om det börjar brinna har du bara några minuter på dig innan bostaden är fylld med rök. Då måste du handla snabbt och rätt. Brinner det i den lägenhet som du är i, stäng in branden så den inte sprids och försök ta dig ut. Ring 112.

Brinner det hos grannen eller om det finns rök i trapphuset, stanna kvar i lägenheten. Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus! Ring 112. Ställ dig vid ett fönster eller balkong så du syns.

Ta dig ut på ett säkert sätt
Röken är det största hotet när det brinner. De flesta som omkommer i bränder dör av brandröken inte av lågorna.

Brandröken söver och kväver och gör det svårt att veta exakt var du är om du försöker ta dig ut. Den stiger alltid uppåt. Nere vid golvet, under röken, kan du se bättre och andas lättare så huka dig eller kryp på alla fyra om det behövs.

Stäng in branden
Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka, stäng in branden. Hjälp andra, ta er ut, och stäng dörren efter er när alla kommit ut. Undvik om möjligt rökfyllda rum, och åk aldrig hiss om det brinner.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
Om det brinner i grannens lägenhet och det är rök i trapphuset – stanna i din lägenhet och vänta på hjälp. Normalt står en lägenhet emot brand i ungefär en timme, och lägenhetsdörren klarar oftast att stå emot brand i en halvtimme.

Så släcker du
Mindre bränder i hemmet kan släckas utan någon speciell släckutrustning. Om det börjar brinna när du lagar mat på spisen ska du kväva elden med ett lock eller en brandfilt. Eld i fett, gas och brandfarliga vätskor släcks enbart genom kvävning. Om du häller vatten på brinnande fett eller olja kan det bli en ångexplosion som kan sprida branden och ge svåra brännskador. Eld i trä, papper och tyg kan du släcka med vatten eller genom att kväva elden med en filt, matta eller liknande.

Annat att tänka på

  • Hushållsmaskiner, vitvaror och laddare till elektriska produkter kan börja brinna. Du kan minska risken för sådana bränder genom att sköta om produkterna och använda dem på rätt sätt.
  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt!
  • Var försiktig med rökning, fyrverkerier och brandfarliga vätskor.
Rädda

Rädda dig själv och andra som är i livsfara.

Varna

Varna alla som är i närheten som kan hotas av branden.

Larma

Ring 112. Tala om var det brinner och vad det är som brinner, om det finns instängda människor och vem du är. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck

Släck branden om du tror att du kan klara det utan risk.


Läs mer!

Ladda ner Räddningstjänstens broschyr som berättar mer om hur du skyddar dig mot brand.

SKYDDA DIG MOT BRAND - LADDA NER HÄR!